Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 18. september 2015
Svarnummer:
1

Indsendt af

Stine Rasmussen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Hej, Vi kan desværre ikke deltage på høringsmødetmødet så hermed høringssvar fra vores husstand som håber 'sydløsningen' vælges ved stationen ved Sluseholmen: Argumenter for Sydløsningen: - medfører en betydelig mindre opfyldning af Fordgraven, hvilket bevarer et større sammenhængende vandspejl og en øget herlighedsværdi for alle beboere med udsigt mod Fordgraven og dem der iøvrigt opholder sig i denne ende af Sluseholmen og over på Fordgrunden. - vil ligge meget centralt for de mange beboere, som hen ad vejen vil flytte ind i de boliger som pt. bygges på Fordgrunden og hen ad vejen på Metro(butikkens) grund og de bagvedliggende grunde som pt er under udvikling, og ikke mindst vil en station i syd betjene de virksomheder, som hen ad vejen vil blive etableret på grunden ved Dansk Metal over på den anden side af Sjællandsbroen. Adgangen fra Aalborg Universitet vil også være mere smidig ved en sydløsning. - vil være et trafikknudepunkt ift andre transportmidler (busser, biler) nede ved den allerede trafikerede Sjællandsbro end inde blandt boligerne omkring det grønne område ved vores kanal. - vil gøre bortkørsel af opgravet materiale og tilkørsel af redskab og materialer til metrobyggegrunden lettere ude ved Sjællandsbroen end herinde ved vores boliger. Med venlig hilsen / Kind regards Stine Rasmussen og Mikkel Jensen

Få nyt om høringer

Abonnér