Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 9. october 2015
Svarnummer:
172

Indsendt af

Stefan Strøm OSkarsson

Virksomhed / organisation

Østerbrogården

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Til Børn og Unge udvalget Høringssvar fra pædagogerne på Østerbrogården vdr. oprettelse af Fritidscenter Østerbro Syd Det kom som et chok for medarbejderne på Østerbrogården at klubafdelingen: Fritidsklubben B29, en af vores vitale organer på vores velfungerende integrerede institution pt står til at blive revet væk fra Østerbrogården. Allerede før skolereformen var en realitet har Østerbrogården arbejdet hårdt på at oprette attraktive pædagogstillinger. Det er lykkedes ved at vi dels er en integreret institution (børnehave fritidshjem og fritidsklub) og at vi har et tæt forpligtende samarbejde med vores eksisterende netværk, Sortedamskolen og Ingrid Jespersens skole. Gennem forskellige kombinationsstillinger har vi har fået skabt fuldtidsstillinger med en stærk pædagogisk profil til glæde og gavn for alle. Dette må IKKE mistes, ved den nye omstrukturering Pædagogerne på Østerbrogården kommer derfor med vores bud på hvordan vi sikrer at Fritidscenter Østerbro syd vil blive en succes. Vi ønsker et center med høj pædagogisk faglighed og ser derfor en nødvendighed i at centret kan fastholde og rekruttere dygtige pædagoger. Dette gøres ved at oprette attraktive fuldtidsstillinger for pædagogerne. Sådanne stillinger kan sammenstykkes på flere forskellige måder. Her er vores bud: • Kombinationsstillinger med de skoler fritidscentret er tilknyttet. Vores pædagoger i klubben har særlig viden om netop denne aldersgruppe, og er derfor en stærk ressource for skolerne. Hvad enten pædagogens funktion er som understøttende underviser, inklusionspædagoger, støttepædagoger eller vejledere. En opgave der bør tilfalde fritidscentret ud fra samme tanke om at skolernes KKFO har pædagoger i indskolingen fordi deres pædagoger er specialiseret i børn i netop denne aldersgruppe. Østerbrogården har allerede gjort sig gode erfaringer med at lade klubpædagogerne arbejde på Sortedamskolens mellemtrin og udskoling og vi har et ønske om at udvide dette samarbejde. • Kombinationsstillinger mellem Fritidscenteret og netværk. Lad os fortsætte det gode arbejde der allerede foregår i de eksisterende kombinationsstillinger. Skal kombinationsstillingerne fortsat eksistere er det derfor en nødvendigt at fritidscentret bliver en del at et større selvejende netværk. Vi bakker således fuldt op om vores bestyrelses hørings svar hvor der foreslås en selvejende klynge struktur for Østerbrogården, hvor Fritidscenter Østerbro syd er en del af netværk IBØ5 • Pædagogisk kvalitet kræver forberedelses tid Det er på tide der bliver kigget på klubpædagogens arbejdstid som vi ser på en skolelæres arbejdstid. Forberedelses tid vil gøre det muligt at opnå den høje pædagogiske faglighed der er med til at udvikle børn til at blive så dygtige som de kan inden for de sociale, kreative og fysiske "fag" som netop vi pædagoger er specialister i at udvikle. Fritidscenter Østerbro syd vil blive et fantastisk sted for børn i København, hvis der således er vilje til at investere i at pædagogisk kvalitet kræver forberedelses tid til det personale der skal løfte denne opgave. På vegne af pædagogerne på Østerbrogården Stefan Strøm Oskarsson, Pædagog og tillidsrepræsentant på Østerbrogården

Få nyt om høringer

Abonnér