Oprettet: 26. may 2009
Svarnummer:
3

Indsendt af

Steen Blicher

Virksomhed / organisation

Vinterbadeklubben "Spring og Gys"

Postnr.

2900

By

Hellerup

Høringssvar

Vi er bekymret for at badevandkvaliteten forringes og at lugtgenerne som de kendes fra Scanemøllebugtet skal brede sig op langs kysten, resulterende i at områdets rekreative kvaliteter forringes. Vi ser at der fra Østerbroudvalget er rejst spørgsmål om at etablere en kanal fra Kalkbrænderløbet til Kroneløbet og er interesseret i at få indsigt i svaret og det materiale der ligger til grund for svaret. Vi vil pege på at der også er mulighed for kanaler fra Kalkbrænderløbet til h.h.v. Orientbassinet og til Skudehavnen foruden en kanal fra det østligste hjørne af den fremtidige opfyldning til Kroneløbet. Kanalerne mener vi vil bidrage til at der ikke opstår en "lagune" af stillestående vand hvor vandkvaliteten er ringe og hvor lugtgenerne kan blive voldsomme. Jeg vil sætte pris på en direkte kontakt idet jeg i givet fald agter at rejse såørgsmålet på den kommende høring den 3. juni som talsmand for "Spring og Gys" samt en række andre "søsportsklubber" langs kysten. Venlig hilsen Steen Blicher Formand for "Spring og Gys" Tlf. 40535452 e-mail: st.blicher@gmail.com

Få nyt om høringer

Abonnér