Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 17. september 2015
Svarnummer:
5

Indsendt af

Sofie Sol Danø

Postnr.

1359

By

København K

Høringssvar

Kære Søren Trier Høisgaard og Tobias Børner Stax Vi skriver, fordi vi som forældre til to børn i en kollektivt ledet institution, Røde Ko i Centrum, er bekymrede for, hvordan den fremtidige netværksstruktur vil påvirke institutionen og i sidste ende vores og andres børns dagligdag og trivsel. Vi som forældre, forældrebestyrelsen og pædagogerne i Røde Ko i Centrum er bekymrede for, hvordan den ny netværksstruktur med en fælles leder og eventuel fælles økonomi vil påvirke den kollektive ledelsesstruktur, institutionen som arbejdsplads – og dermed forholdene for børnene. Som forældre i en kollektivledet institution oplever vi et meget engageret personale, der føler ejerskab, og som netop har valgt en arbejdsplads med stor indflydelse på arbejdet, både pædagogisk og ledelsesmæssigt. Vi har som forældre valgt Røde Ko i Centrum netop pga. dette engagement. Men også fordi vi er sikre på at vores børn trives og udvikles bedst små institutioner, og ikke i store institutioner med mange børn og voksne. Vi er bekymrede for, om det fælles ejerskab og engagement kan overleve den ny netværksstruktur. Røde Ko i Centrum indgår allerede i dag i et forpligtende og velfungerende netværk med andre kollektivt ledede institutioner på fire enheder (Frie10). Der er brugt meget energi på at opbygge dette netværk, som personalet er glade for og bl.a. bruger til faglig sparring. Med venlig hilsen Sofie Sol Danø og Bjarke Fredskild Pedersen

Få nyt om høringer

Abonnér