Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 2. october 2015
Svarnummer:
25

Indsendt af

Sofia Buus-Hansen

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

Vedr. forslag: Justering af klynger og netværk, sagsnr. 2015-0157818 Kære folkevalgte politikere, Ved et forældremøde i vuggestuen Mosters Hus d. 30.9, blev jeg informeret om forslaget vedrørende justering af klynger og netværk. Med henvisning til ’Høringssvar vedrørende justering af klynger og netværk’ indsendt af Gry Hesselbjerg, TR, Mosters Hus, på vegne af tillidsrepræsentanterne i klynge NB8, appellerer jeg til, som forælder til et barn i vuggestuen Mosters Hus, at I på det kraftigste genovervejer grundlaget for at blande udfordringer vedrørende fremtidens fritidstilbud, dvs. fritidshjem og klubber, sammen med allerede levedygtige, velfungerende og specialpædagogiske institutioner som vuggestuer og børnehaver (Klynge NB8!). Jeg mener, det er at blande tingene sammen, med stor risiko for, at alvorlige utilsigtede konsekvenser endnu en gang vil kaste grus i maskineriet, og hvor dét, der i mellemtiden er gået tabt ikke er til at rede. I respekt for både det nuværende og fremtidige håber jeg inderligt, at I som politikere og borgere i denne by vil prioritere at bruge den tid det kræver, at nå frem til en holistisk bæredygtig løsning – ikke kun en økonomisk! De bedste hilsner Sofia Buus-Hansen

Få nyt om høringer

Abonnér