Oprettet: 14. september 2015
Svarnummer:
21

Indsendt af

Søren Lindgreen

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Klage over etablering af stormoske. Med den viden som efterhånden er tilgængelig vedrørende moskeers funktion, er det uhørt at tillade endnu en stormoske i vores sekulære, demokratiske samfund. Muslimer betragter moskeer som bastioner for islams udbredelse i det omliggende samfund. "Moskeens kuppel er vores skjold, minareten vores spyd, moskeen vores kaserne, muslimerne vores soldater". Muslimer mener at hele verden tilhører islam, den totale umma, og at vi ikke-muslimer er islams fjender som skal nedkæmpes. Moskeen vil være magtcentrum for islams udbredelse. Kulturcenter i denne sammenhæng betyder formentlig ensidig udbredelse af islam. Der forefindes allerede undercover optagelser fra bl.a. Regents Park Mosk i London, og samtlige optagelser afslører hvordan man siger et udadtil til ikke-muslimer, og noget ganske andet inde i moskeen. Blandt eksisterende dokumentation vedrørende moskeers virke findes på dansk "Moskeernes Mange Ansigter" af Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard. Bogen veldokumenteret. Er man i tidsnød kan afsnittet "Summa summarum" bringe hurtigt indblik i emnet. Sharia vil være en uomgængelig del af moskeens virke. Sharia er antidemokratisk, kvindeundertrykkende og undertrykkende for ikke-muslimer. Ønsker man at bevare Danmark som et sekulært demokratisk samfund, med de idividuelle frihedsrettigheder som er gældende i dag, og ønsker man vores børn og børnebørn skal leve i et sådant samfund, siger man nej til flere moskeer, og bestemt nej til stormoskeer. Med venlig hilsen Søren Lindgreen

Få nyt om høringer

Abonnér