Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
96

Indsendt af

Søren Emil Markeprand

Virksomhed / organisation

Klynge IB4

Postnr.

2100

By

Østerbro

Høringssvar

Høringssvar vedr. Klynge IB2 (kommende IBØ - Klynge C) Dette høringssvar har tilslutning fra ledelsesteamet, MED Udvalget, Forældrerådet i Mikkelborg og Stockholmsgave, samt forældrebestyrelsen i IB2. Det har siden klyngernes dannelse været et ønske fra tidligere IB4 og nu IB2, at samle udflytterne Stockholmsgave Centrum (org nr. 37379) og Mikkelborg (org nr. 37390) under samme tag, hvilket ligeledes er beskrevet i klyngegennemgangen. Stockholmsgave Centrum og Mikkelborg har hvert sit organisations nummer, men har samme pædagogiske leder, fælles forældreråd, fælles TRIO og arbejder ud fra samme læreplaner, værdier, vision, pejlemærker og pædagogik. I dag kan man beskrive Stockholmsgave Centrum og Mikkelborg som en samlet institution, beliggende på 3 matrikler, Stockholmsgave Centrum i Klampenborg, Mikkelborg Vuggestue i Rømersgade og Mikkelborg Udflytter i Rungsted. Vi har en god organisation med høj trivsel, lang venteliste, stor forældretilfredshed og høj faglighed. Vi har i de forgangne år forsøgt at samle de 2 udflyttere i Stockholmsgave. Stockholmsgave består af Stockholmsgave Troldehøj fra NB Klynge A (66 børn), Columbus - selvejende Vesterbro (44 børn) og Stockholmsgave Centrum (66 børn). Mikkelborg i Rungsted består af Land og By fra Klynge NB C og Mikkelborg udflytter. Vi har haft kontakt med Columbus og Stockholmsgave Troldehøj, men de har ikke været interesseret i et frivilligt bytte. Vores forslag var, at Stockholmsgave Troldehøj flyttede til Mikkelborg og Mikkelborg udflytter flyttede til Stockholmsgave. Stockholmsgave Troldehøj har tomme pladser, og der vil ligeledes være mulighed for at udvide (Mikkelborg), hvis behovet opstår på et senere tidspunkt. Ved at flytte Stockholmsgave Troldehøj til Mikkelborg, ville man kunne samle de 2 udflyttere fra Nørrebro under samme tag og herved styrke ledelse, pædagogik og skabe større fleksibilitet. En anden mulighed er, at finde andre lokaliteter til Columbus. Vi ønsker, at samle vores udflyttere i klynge IB 2 under samme tag i Stockholmsgave, hvor der er mulighed for at skabe en stor udflytterinstitution med en tydelig naturfaglig profil, med en pædagogisk leder. Ved at samle Mikkelborg Udflytter og Stockholmsgave Centrum i Stockholmsgave vil det skabe en større, mere fleksibel, effektiv organisation med høj faglighed, synlig daglig ledelse og større trivsel. Der vil være stordriftsfordele i form af fælles indkøb, gårdmand, rengøring og en større, mere fleksibel medarbejdergruppe. På sigt vil der ligeledes være mulighed for at samle flere af udflytterne i klynge IB 2, under samme tag og det vil styrke ledelsen og dermed gøre organisationen mere effektiv. Ryttergården (Børnehuset Nansensgade) er et oplagt eksempel, som vi også har arbejdet med siden IB4 blev dannet. Ved at samle institutionerne vil de leve op til principperne bag forslaget til organisering af klyngerne, hvor der står; "Optimere anvendelsen af ressourcer til ledelse...". Der står endvidere; "Der tilstræbes en pædagogisk leder pr. matrikel" - dette kan vi ikke leve op til pt. med en pædagogisk leder, der dækker 3 matrikler og det ville betyde ansættelse af en ekstra pædagogisk leder og derved færre ressourcer til kerneydelsen. Vi anmoder hermed om, at Børne-Unge Udvalget tager stilling til muligheden for at samle Stockholmsgave Centrum og Mikkelborg Udflytter i Stockholmsgave i Lyngby i forbindelse med etableringen af de nye klynger, da det på alle måder lever op til principperne bag forslaget, samt skaber større effektivitet og derved sikre ressourcer til kerneydelsen. Hilsen Søren Emil Markeprand Pædagogisk leder Mikkelborg/Stockholmsgave

Få nyt om høringer

Abonnér