Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 6. october 2015
Svarnummer:
49

Indsendt af

Signe Elisabeth Siem-Klifoth

Postnr.

2200

By

Kbh N

Høringssvar

Kære Børne- og Ungdomsudvalg Jeg er mor til Lea på 2,5 år, som går i Guldsmeden, en integreret institution i Klynge NB 8. Jeg forholder mig forundret over den form for ’bæredygtighed’ man i Børne- og Ungdomsudvalget arbejder ud fra med forslaget om justering af klynger og netværk. Her er målet ikke, som skal skulle tro, at sikre vores børns behov for pædagogisk kvalitet i deres institutionsliv nu og ind i fremtiden, men derimod at bevare stillinger overflødiggjort af skolereformen! Jeg er udover at være mor ansat som psykolog i børne- og ungdomspsykiatrien. I mit arbejde bliver jeg dagligt mindet om, hvor essentiel en rolle tilknytningen spiller for børns udvikling og mod på at udforske omverdenen og deraf udvikle sig. Vores måde at indrette vores samfund på i dag betyder, at vi som forældre ikke er alene om denne opgave. Det er derfor af afgørende betydning for vores børns videre trivsel og udvikling, at de i de især i de spæde institutionsår bliver mødt af trygge rammer og stabile gennemgående voksne. Voksne der vel at mærke får penge for det, men ikke desto mindre er omsorgspersoner, der trøster, putter, giver mad og skifter ble. At skabe tilknytning til et barn og være professionel omsorgsperson kan ikke være et ’skifteholdsarbejde’ og derfor bekymrer det mig, at en omorganisering af klynger og netværk kan betyde, at der kommer endnu flere forskellige voksne ind over mit barns hverdag og at det kan være pædagoger, som ikke har den fornødne erfaring, efteruddannelse og måske heller ej interesse i små børns udvikling og behov. I 2015 udgav BUPL en rapport, der sammenfattede en undersøgelse af pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner. Hovedkonklusionen af undersøgelsen er, at: ”der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Det kan derfor ikke anbefales at oprette store daginstitutioner med over 100 børn” lød budskabet. Selvom omorganisering af klynger og netværk ikke direkte lægger op til at samle mange mindre daginstitutioner i færre og større, skræmmes jeg alligevel som forælder over hvad centraliseringstankegangen ledelsesmæssigt kan medføre på sigt. Derudover konkluderede undersøgelsen, at man ved at centralisere vel at mærke kan opnå visse fordele i toppen af systemet med hensyn til økonomi, vikardækning mv., men at det ikke slår igennem til børnene, således at de opnår en bedre kvalitet i dagligdagen. - Igen er vi tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt det er børnene der skal tilpasse sig organisationens behov eller organisationen, der skal tilpasse sig børnenes behov? Jeg håber I vil overveje det. Mvh Signe Elisabeth Siem-Klifoth

Få nyt om høringer

Abonnér