Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
26

Indsendt af

Robert Nedergaard

Postnr.

2450

By

Kbh. SV

Høringssvar

En vigtig korrektion til mit tidligere høringssvar. Jeg beklager at have troet at kommunen henviste til sine egen forskrifter vedr. støj. Det er ikke tilfældet. Der henvises til byggepladsbekendtgørelsen, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168617, som altså er lovstof fra folketinget. Dvs. der sker et brud med kommunens almindelige foreskrifter i "Bygge- og anlægsforeskrift", http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/960_hgguRgLYXv.pdf. Når det er sagt, fastholder jeg min fulde kritik og det kan højest være tilladeligt at afvige fra normale foreskrifter i meget begrænset omfang og ikke i fire el halvt år. Desuden skal påpeges at lovgivningen er målrettet til Cityringen og der derfor åbenbart aktuelt slet ikke er udarbejdet lovstof vedr. Sydhanvnsmetoren, hvorfor kommunens egen foreskrifter må gælde indtil videre. Uanset hvad, støjen ved Mozarts Plads er ikke acceptabel og kommunen må tage affære på den ene eller anden måde.

Få nyt om høringer

Abonnér