Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 4. october 2015
Svarnummer:
24

Indsendt af

Robert Nedergaard

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Det bliver dejligt at få metro til Sydhavnen. Det er godt at kommunen tænker på løsninger for de særligt belastede beboere i Engholmen. Det er dog ganske uholdbart med den tilsvarende belastning af øvrige beboere ved Mozarts Plads i mange år i byggeperioden, ja ikke bare uholdbart men decideret livstruende da en sådan belastning er sundhedsskadelig. Lovgivningen er utilstrækkelig da Nabopakkebekendtgørelsen er udarbejdet ud fra en virkelighed ved Marmorkirken som slet ikke kan sammenlignes med vores område. Vi har særligt mange ældre, studerende og mennesker på overførselsindkomst, så ca. 1/2-2/3 af beboerne er forenteligt hjemme i meget af dagtimerne. Repræsentanten fra metroselskabet forklarede mig ved høringsmødet at mulighederne for dispensation i Ekspropriationskommissionen kun vil vedrøre få personer, som fx soldater med PTSD, psykisk syge, eller stærkt fysisk svækkede. Flertallet i området vil således blive udsat for sundhedsskadelig støj uden nogen mulighed for kompensation fra Metroselskabet. På den baggrund er det ikke bare kunstigt men direkte forkert kun at ville kompensere vedr. støj i aften- og nattetimer. At der slet ikke arbejdes i aften- og nattetimer i dette mest belastede område virker faktisk som en spareøvelse på bekostning af beboerne. Jeg er således vedr. dette byområde ganske uenig med sætningen på side 173 i VVM-redegørelsen står at kommunen vurderer at ”eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser ... er tålelige som følge af en afvejning mellem sundhedsmæssige og samfundsmæssige hensyn.” Ja jeg beklager mit sprogbrug, men denne formulering er direkte uanstændig, når det gælder beboere ved Mozarts Plads, og kommunen anmodes om at genoverveje dette forhold. Jeg anmoder kommunen om at træffe beslutning om både at påvirke folketinget til at ændre loven, Metroselskabet til at sætte større standarder, og Ekspropriationskommissionen til at udvide sine skøn. Da dette næppe vil være tilstrækkeligt eller give en snarlig løsning, må Københavns Kommune dog selv kompensere beboerne. Iflg. Klaus Mygind fra SF på høringen påstår nogle embedsmænd at der kan være juridiske komplikationer ved kompensation fra kommunen, hvad jeg ikke kan forestille mig da kommunen fx kan indgå individuelle aftaler efter Aftaleloven, og da kommunen ellers risikerer at komme i modstrid med sine egne standarder. Således henviser kommunen selv på http://www.kk.dk/metrobyggeriet til at metrobyggeriet følger kommunens Byggepladsbekendtgørelse, hvilket dog ikke er korrekt da der i årevis vil blive overskredet de grænser som er angivet heri, som fx 70 dB påvirkning fra udendørs støj i dagtimer eller 55 dB for bygningstransmitteret støj i dagtimer. En politisk besluttet kompensation fra Københavns Kommune vil kunne forebygge at beboerne i stedet må søge kondemnering med genhusning, eller sagsøge kommunen for erstatning, eller endda føre sager om at stoppe arbejder på grund af belastningen af individer. I lyset af at kun yderligere ca. 100-200 husstande, ud over beboerne i ældrebebyggelsen på Mozartsvej 2, vil blive berørt af påvirkninger der ligger over Byggepladsbekendtgørelsen i kortere eller længere perioder, må det være økonomisk overskueligt, ja et relativt lille beløb set i forhold til hele projektet. Jeg tilslutter mig desuden øvrige høringssvar om dette emne. I øvrigt tilslutter jeg mig høringssvar om samlet løsning med placering under terræn på Ny Ellebjerg station. Endelig skal jeg også protestere imod den forøgede trafikbelastning af Mozartsvej og Stubmøllevej (hvor jeg bor) og hvor der er rigeligt med trafikbelastning og -støj i forvejen. Disse planer spiller i øvrigt dårligt sammen med helt aktuelle kommunale planer om forbedringer på Stubmøllevej. Kh Robert Nedergaard (menigt medlem af Enhedslisten Sydhavnen som jeg kan kontaktes igennem hvis nogen der ser dette fx vil være med til en samlet protest)

Få nyt om høringer

Abonnér