Oprettet: 18. august 2015
Svarnummer:
21

Indsendt af

Rikke Østergaard Olausson

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Høringssvar Borgmestervangen Det virker umiddelbart som en god idé at ændre udseendet for de triste grus-parkeringspladser på Borgmestervangen, da de mildest talt ikke pryder det ellers så skønne område. Og at bygge boliger for studerende er også tiltrængt. Når det så er sagt, vil jeg stærkt opponere mod at der bliver bygget et 29 etagers hus. Dette af flere grunde: For det første mener jeg at det er dybt respektløst for områdets beboere at bygge et højhus, der måler min. 4 gange så meget som de omkring bygninger – det vil skygge enormt og fjerne den ellers åbne fornemmelse området har fået. Bydelen er (endelig blevet) skøn og attraktiv, dette efter gentagne områdeløft, og det ville det være meget synd at lave om på ved at bygge højhuse, der ødelægger bybilledet, lukker vejen af for lys og luft, og dermed giver god mulighed for mere obskure forretninger. For det andet mener jeg at det er dybt problematisk at begynde at ændre på de eksisterende bestemmelser for området. Hvor hvis man gør det her – hvad så med næste gang der skal bygges. Det vil kunne danne en uheldig præcedens for byggeri i området, der kan føre til at bydelens særlige karakteristika vil gå tabt, med bygherrer der hellere ser at der bygges nyt og større, end at vi bevarer Nørrebros udtryk. For at svare på spørgsmålene stillet i materialet til høringssvar: • Hvordan kan et fremtidigt byggeri på grunden bedst muligt bidrage til områdets udvikling? Det kan det ved at bygge noget der passer ind i bybilledet. Et 29 etagers højhus er i den forbindelse helt uacceptabelt, og vil både skygge for lyset (især om eftermiddagen/aftenen), og give området en fornemmelse af at være indelukket. Studenterboliger der opfylder de nuværende standarder for området vil være fint, da jeg erkender, at der er stor boligmangel i København. Samtidigt ville dette bringe yderligere liv til området. Bazar-gaden der har været tale om i forbindelse med fornyelsen af Mjølnerparker er jeg også stor tilhænger af. Strækningen på borgmestervangen kunne godt bruge noget mere liv og nogle butikker og cafeer. Et supermarked tror jeg vi har rigeligt af i området og den plads ville kunne udnyttes bedre. Men det er vigtigt at byggeriet ikke sker på bekostning af lys og luft. Et grønt område ville naturligvis være det skønneste. Parkeringspladser er også en mulighed, selvom det ganske vist ikke er lige så kønt at kigge på, så er der stor mangel på parkering i område. Sådanne pladser kunne evt. kombineres med et grønt område. • Hvilke hensyn er vigtige at inddrage i en eventuel videre planlægning? Det er vigtigt at lytte til os (beboeres) bekymringer omkring byggeriet. Det er trods alt os der skal gå op og ned af det og leve med det, de næste mange år. • Hvordan kan et fremtidigt markant og tæt byggeri bedst muligt indpasses i området? Det er vigtigt at det tætte byggeri ikke bliver på bekostning af lys, luft og lethed. Vi har ikke brug for følelsen mere tæt bebyggelse, i Københavns i forvejen tættest befolkede område: 18.500 indbyggere pr. km2 i 2012 (http://2200n.dk/2012/02/28/norrebro-er-bade-kobenhavns-storste-og-mindste-bydel/). Området har brug for lys og luft, for stadig at være et dejligt område at bo og opholde sig i. Jeg tror dog sagtens at Københavns Kommune og deres arkitekter er dygtige nok til at de kan bygge boliger, der ikke går på kompromis lys, luft og området samlede udtryk. Københavns Kommune skal desuden passe på at det sådan byggeri ikke kommer til at ’skræmme’ (ressourcestærke) beboere væk fra området. Personligt kunne udsigt til, og skygge fra et højhus godt få mig til at fraflytte, selvom jeg elsker at bo her. Til slut vil jeg påpege at Københavns Kommune har brugt så meget tid og så mange ressourcer på at forskønne det ydre Nørrebro. Det ville være meget ærgerligt at spilde alt det området har opnået, ved at bygge et højhus.

Få nyt om høringer

Abonnér