Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
86

Indsendt af

Rasmus Wellendorph

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg vil gerne støtte Anders Olsens høringssvar: Det er nu 4. gang at TMF søger om at ændre Krimsvej 15 fra 1 etage til 2 etager og fra erhverv til bolig, hvilket jeg som nabo til grunden ønsker der skal stemmes NEJ til. Høringsmaterialet til Tillæg 1 er mangelfuldt! Twister på 15 etager (Amager Strandvej 110A) er slet ikke med på bebyggelsesplanen og heller ikke på de to tegninger (side 12, 13 og 14), (dog er Twister på illustrationen på side 4) og i materialet fra den oprindelige lokalplan fremgår Twister stadig som kun 12 etager. Skyggetegningerne tager ikke højde for, at nybyggerrier på Krimsvej skal hæve jordhøjden med 0,5 meter. Altså vil skyggen blive endnu større. Ligesom ved sidste høring om Krimsvej, så finder jeg materialet så mangelfuldt, at man som borger og politiker kun kan føle at TMF bevidst ønsker at skjule noget. I bør ændre materialet, så det bliver retvisende og lave en helt ny høring. Diversiteten i området bl.a. etagehøjden. Fra lokalplanen Krimsvej : § 6. Bebyggelsens ydre fremtræden ”…. Der skal ske en variation i højden ved forskellige etageantal, etagehøjder og/eller … Her vil man ved at ændre etagehøjden på Krimsvej 15 fjernes den eneste 1 etages bygning i området, og i stedet opfører endnu et 2 etagers rækkehus som der i forvejen er mange af. Det er meget tydeligt, at TMF endnu en gang har lovet ejendomsspekulanterne et eller andet som endnu ikke er politisk godkendt. I helhedsplanen for Krimsvej fra 21.03.2013 på side 6, så er Krimsvej 15 allerede udlagt til beboelse (i 2013). Højhuset Twister som var en meget central i lokalplanen fra 2009, fik allerede i 2011 en dispensation, så man kunne øge antal etager fra 12 til 15. Hvorfor? Havde I ikke lige lavet en helt ny og flot lokalplan i 2009? Når man kigger i slagsmaterialet vedrørende Sydtårnet , så udbydes Sydtårnet til salg med samme fodaftryk (18.5x18,5 + karnap) præcis som det ulovlige Nordtårn, som det politisk blev nødvendigt at godkende, grundet fejl i forvaltningens byggegodkendelse. Der er ingen steder i salgsmaterialet for Sydtårnet taget forbehold for høringen eller det politiske udvalgs behandling af Tillæg 1. NEJ TIL TILLÆG 1. Som nabo til Krimsvej så er jeg imod; ændringer af bygningshøjden på Krimsvej 15, forflyttelse af erhverv, ændringer af Sydtårnet og nedrivning af de gamle bygninger 1 etage til 2 etager NEJ TAK Krimsvej 15 ønskes ændret i højden fra 1 etage til 2 etager, hvilket stadig er en fordobling af etagehøjden. Dette vil skabe store gener fra indkig og vil være indskrænkende for os naboers privatliv i både haverne og indenfor i huset. Der vil komme markant mere skygge i vores haver (her mener jeg, at Jeres tegninger i ”Krimsvej” Tillæg 1 er misvisende, da de ikke tager hensyn til at grunden skal forhøjes med 0,5 meter.) Jeg ønsker at bibeholde højden på max. 1 etage, som lokalplanen hele tiden har foreskrevet, og hvilket er det grundlag jeg har købt mit hus på baggrund af. Vi har valgt at bo tæt på Metroen for at få en have med lys, og mindre gener fra indkig, da naboen her var max. 1 etage. Erhverv til bolig NEJ TAK Som beboer på Krimsvej, så var en af grundende til at vi netop købte et hus på Krimsvej 13, at området skulle være en blanding af erhverv og bolig. Jeres forslag til ændringer fra erhverv til bolig gør, at alt erhverv bliver placeret på Amager Strandvej, og Krimsvej ender med at blive en parkeringplads. Her ønsker vi at bo i et alsidigt område, hvor der også er placeret erhverv på Krimsvej, hvilket vil skabe en bedre nærmiljø og mere liv. Kan erhvervslokalerne ikke udlejes, så må boligspekulanterne jo kigge på om priserne er rigtige. P-pladser Boliginvestorerne har også været så smarte, at gøre alle P-kældrene i området til udlejning. Dvs. at Lokalplanens krav om en p-plads pr. 100 m2 bolig, pludselig er blevet endnu en god forretning for boliginvestorerne, og Krimsvej er endt som Ørestaden med uhørt høj parkeringsafgift. (Denne sag er drøftet med Dan Mogensen fra TMF, og Kommunen har bare ladt stå til). Afslutningsvis skal det nævnes, at ca. 70 boligejere fra området hvor lokalplanen Krimsvej er gældede, har sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, omkring lovliggørelsen af Nordtårnet, og TMF behandling af div. sager på Krimsvej de seneste 2 år. Her mener jeg slet ikke, at Tillæg 1, 2 eller 3 skal behandles før denne klage er afgjort.

Få nyt om høringer

Abonnér