Høringssvar vedrørende Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
22

Indsendt af

Peter Soldbro Dubin

Virksomhed / organisation

A/S Fiedler & Lundgren

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Vedrørende Bydelscenter Emdrupvej Som ejer af ejendommen Emdrupvej 22, i Bydelscenter Emdrupvej, anmodes hermed om at begrænsningen på max 1000m2 for dagligvarer fjernes. Ligeledes ønskes begrænsningen på 500m2 pr. udvalgsvarebutik fjernet. Efterspørgslen går i retning af større butikker på de begrænsede arealer, der er til centerområder i KBH kommune. Et bydelscenter giver mulighed for op til 3500m2 dagligvarebutik, og der ønskes mulighed for at kunne bruge af denne ramme for centerområdet som helhed.

Få nyt om høringer

Abonnér