Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 6. october 2015
Svarnummer:
48

Indsendt af

Peter Lynge Kjær

Virksomhed / organisation

TK´s ungdomsgård, RYAC, Børnehaven Rådvadsvej/Kantorparken

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Bispebjerg d. 06.10.2015 Høring om justering af klynger og netværk (NB netværk 4): Bestyrelserne for Børnehaven Rådvadsvej/Kantorparken, TK’s Ungdomsgård og RYAC har på et fælles møde den 28. september i enighed besluttet, at tilkendegive følgende holdning til anbefalingen af den konkrete organisering i klynger og netværk: ”NB netværk 4 organiseres som en selvejende klynge bestående af Fritidscenter Nord og børnehaverne Rådvadvej/Kantorparken, TK’s ungdomsgård og RYAC.” Vi mener at denne organisering bedst lever op til principperne som skal: - understøtte en bæredygtig stillingsstruktur. - sikre institutionernes levedygtighed. - Optimere anvendelse af ressourcer til ledelse samt sikre brede kompetencer i ledelsesgruppen. Bilag! Der vedlægges et forslag til ledelsesstruktur i NB netværk 4. Vi har herefter ikke yderligere kommentarer til forslaget. Med venlig hilsen Charlotte Palludan Formand for Børnehaven Rådvadsvej og Kantorparken Kim Matthiesen Formand for Bestyrelsen i RYAC. Peter Lynge Kjær Formand for institutionsbestyrelsen TK’s Ungdomsgård

Få nyt om høringer

Abonnér