Høringssvar vedrørende Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by

Oprettet: 27. august 2015
Svarnummer:
1

Indsendt af

Peter Helby

Postnr.

1610

By

København V

Høringssvar

Vedr. normer for bilparkering og cykelparkering: I forslaget findes følgende bestemmelse: "Cykelparkering skal som hovedregel anlægges i umiddelbar nærhed af indgangspartierne". Der foreslås følgende tilføjelse: "... dog således at cykelparkering sker i passende afstand fra lavt placerede vinduer." Begrundelse: I byens ældre byggerier findes der ofte stue- eller kældervinduer i cykelhøjde. Disse lavt placerede vinduer udgør ofte eneste udsyn og dagslyskilde for boliger eller arbejdspladser i de bagvedliggende lokaler. Formuleringen bør være rummelig, således at den ikke blot dækker anlæg, som direkte tilsigter at cykler parkeres foran vinduer, men også anlæg som ved uhensigtsmæssig indretning eller placering fremmer en spontan placering af cykler foran lavt placerede vinduer.

Få nyt om høringer

Abonnér