Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 9. october 2015
Svarnummer:
184

Indsendt af

Nina Nørgaard, forældrepræsentant

Virksomhed / organisation

Bestyrelsen, Udflytterbørnehaven Nordtoftegård

Postnr.

2400/2700

By

København NV/Brønshøj

Høringssvar

Kære Børne- og Ungeudvalg Vi, bestyrelsen for den selvejende udflytterbørnehave Nordtoftegaard, ønsker at vores børnehave forbliver i netværket SPIA 7 fremfor at indgå i en klynge med fælles ledelse. Nordtoftegaard har opsamlingssted på grænsen mellem Købehavn NV og Brønshøj, og optager børn fra begge områder med Utterslev, Bellahøj og Brønshøj skoler som primære aftagerskoler. Vi ønsker derfor ikke, at Nordtoftegaard bliver placeret i en klynge eller netværk, der hører til København NV og Utterslev skole alene, men at bevare vores netværk i området og Brønshøj gennem SPIA 7. Vi ønsker fortsat at fortsætte samarbejdet i SPIA 7, fordi vi har et selvvalgt og forpligtende samarbejde, hvor både forældre, personale og ledelse påtager sig ansvar for at tingene skal lykkes. Styrken i samarbejdet i SPIA 7 er, at forældre og personale kan påtage sig et ansvar – og at de gør det. I den enkelte institution, når forældrebestyrelserne, og personalet øger samarbejdet mellem institutionerne i netværket, og når samarbejdet mellem paraplyorganisationerne forbedres og udbygges. Netværket SPIA7 fastholder muligheden for styrke nærdemokratiet, når forældre og personale – dem der er tættest på børnene - får ansvar og mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger for institutionen og den hverdag, der berør dem. SPIA7 giver vores leder mulighed for sparring med andre ledere og nye perspektiver og idéer, som kommer bestyrelsen og vores institution til gode. Det nærdemokrati, der ligger i bestyrelsen - samarbejdet mellem forældrerepræsentanter, leder og personale - er en stor værdi for Nordtoftegaard. Vi har gennem mange år haft en aktiv forældrebestyrelse, der har været med til at tegne børnehavens profil og taget initiativ til arrangementer, der skal styrke relationen familierne imellem udenfor børnehavens normale åbningstid. En fælles klyngeledelse med samlet set færre forældrerepræsentanter, vil derfor underminere dette gode samarbejde og en af vores børnehaves grundpiller. Som udflyttebørnehave har Nordtoftegaard nogle andre rammer for hverdagen end det flertal af institutioner, der ikke tager ud af byen. Det er en stor værdi for os at have en leder, der til stede i hverdagen i Jersie og derfor har direkte berøring med både de særlige glæder og de særlige udfordringer, der er forbundet med en udflytterbørnehave. Det er vigtigt for os at have en leder, der er tæt på. En leder, der ikke bare træffer beslutningerne, men også mærker konsekvenserne af dem. En leder, der er tæt på og tilgængelig for både medarbejdere og forældre i hverdagen, er også en leder, der kan fange de små udfordringer i opløbet, inden de bliver til problemer. Som bestyrelse vil vi gerne have lov til at støtte vores leder i at fortsætte det gode arbejde. Vi ønsker, at vores børn bliver mødt af glade og engagerede medarbejdere. Medarbejdere, der trives på grund af et godt arbejdsmiljø, hvor også de bliver hørt og kan gøre en forskel. Hvis vi mister muligheden for at engagere os,.hvis personalet mister deres medindflydelse, .er det er vores børn, der kommer til at betale prisen. MVH Bestyrelsen, Udflytterbørnehaven Nordtoftegaard

Få nyt om høringer

Abonnér