Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
72

Indsendt af

Niels Albrechtsen

Postnr.

2830

By

Virum

Høringssvar

Kære beslutningstagere vedr. Krimsvej tillæg 1 – supplerende høring. Jeg kommer jævnligt på Krimsvej for at besøge børn og børnebørn og stiller mig undrende overfor, at man kan ændre på lokalplanen så få år efter den er vedtaget. Jeg synes det er meget beklageligt, at borgerne i Københavns Kommune ikke kan regne med en lokalplan når man køber bolig I Jeres Kommune. Jeg har selv overvejet at flytte til Københavns Kommune men denne sag har fået mig til at revidere det, da det ikke virker som om I lytter til Jeres borgere. De har allerede en gang skrevet høringssvar til ændring af lokalplanen som blev nedstemt sidste år. Jeg vil gerne appellere til at tillægget nedstemmes ligesom det forrige (meget enslydende) tillæg blev nedstemt af lokalpolitikerne/ Teknik og Miljøudvalget/ borgerrepræsentationen. Med venlig hilsen Niels Albrechtsen

Få nyt om høringer

Abonnér