Oprettet: 13. september 2015
Svarnummer:
2

Indsendt af

Nicolai Sennels

Virksomhed / organisation

For Frihed

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Hej Borgerrepræsentation Her en indsigelse imod planerne om at give Islamisk Trossamfund byggetilladelse til en ny stormoské. A) Til at indlede med skal det siges, at København ikke har brug for endnu en fundamentalistisk moské – endda i størrelse XL – uanset hvor arkitekttegnet den er. Det handler ikke om, hvordan bygningen ser ud, men hvad der foregår inden i den. Det er hverken jeres job eller mandat som politiker at fremme islams sag. Vælger I, på trods af Københavnernes modstand imod mere islam i vores skønne by, at godkende islamisternes moské, så gør det i det mindste på følgende betingelser: i) Islamisk Trossamfund skal garantere, at alle penge kommer fra Danmark. Derved kan vi bedre sikre og kontrollere, at udenlandske fundamentalistiske kræfter som vi ikke kan kontrollere og sanktionere ikke støtter – og dermed får indflydelse på – moskéen. ii) At der kun prædikes på dansk i moskéen. Derved kan man bedre kontrollere, hvad der prædikes, og moskéen bidrager til, at indvandrere motiveres til at lære dansk. iii) At organisationen konsekvent, aktivt og offentligt tager afstand fra navngivne, specifikke opfordringer til kriminalitet i koranen og haditherne. iv) At organisationen tager afstand fra terrorister, herunder ved at nægte at begrave dem. v) At organisationen konsekvent, aktivt og offentligt erklærer, at sekulære, demokratiske love er hævet over religiøs lov. vi) At Islamisk Trossamfund skriver under på, at de vil samarbejde fuld ud med myndighederne i efterforskning af terror og kriminalitet. Herunder, at de straks vil kontakte politiet, såfremt de får mistanke om kendskab til fundamentalister eller udbredelsen af fundamentalistiske belæringer. Skulle I, imod al sund fornuft, advarsler, erfaring og fakta, alligevel vælge at godkende moskeen uden forbehold, vil jeg se jer som medskyldige, hvis den pågældende moské på et tidspunkt er indblandet i nogen former for radikalisering eller terror. Og jeg vil gøre mit bedste for i offentligheden at gøre jer personligt medansvarlige for sådanne situationer, og med stor iver minde mine medborgere om dette – valg efter valg. Til den tid vil I ikke kunne sige, at I ikke var advarede, eller at I ikke vidste bedre. B) Her kommer så selve indsigelsen: Islamisering handler ikke kun om tørklæder, skatteyderbetalte bederum og tvungen halal-diæt i børnehaverne. Islamisering er også, når hele byområder forvandles til parallelsamfund, hvor fællesnævneren er islam og islamisk lov, sharia. I disse områder ses der i høj grad stort på demokratiske love, mens straffen for at bryde shariaen - f.eks. muslimske piger der drikker en øl på gaden eller får sig en ikke-muslimsk elsker - potentielt er så voldsom, at meget få tør træde ved siden af shariaens smalle sti. Det er også i disse områder, at sekulære autoriteter såsom politi, brandvæsen og ambulancer jævnligt trues og angribes, imens imamer, hjemmelavede sharia-domstole og patruljerende muslimske fædregrupper trygt kan regere. Jøder og homoseksuelle gør som bekendt bedst i at skjule deres identitet eller tage en omvej. Disse områder udklækker kriminelle og terror-sympatisører i industriel skala (http://10news.dk/?p=201). Politiet må på overarbejde, mens vi andre priser os lykkelige for, at vi har råd til at bo i rimelig sikkerhedsafstand. I nogle lande er udviklingen så fremskreden, at der har udviklet sig deciderede små kalifater eller no-go zoner. Her hersker shariaen og opretholdelsen af sekulær, demokratisk lov er kun mulig i små nålestiksoperationer ved brug af omfattende og tungt bevæbnet politi. Moskeernes rolle Omdrejningspunktet og drivmotoren i disse områder er islam, og i centrum står moskeerne. Det er her muslimer mødes for at dyrke og styrke deres religiøse identitet og får prædiket islams søjler, traditioner og love. Vil man udviklingen med voldelige, anti-demokratiske parallelsamfund til livs, skal man derfor være særdeles opmærksom på moskerne. Og her har vores demokrati overhånden, for vores folkevalgte har mulighed for at styre, hvem der får lov - og hvem der ikke får lov - til at bygge moskéer i vores byer. Mandag d. 16. marts 2015 godkendte Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning en ændring i lokalplanen omkring Dortheavej i Nordvest. Formålet er at imødekomme netop Islamisk Trossamfunds ønske om en ny stormoské. Lokalpolitikerne var benovede over, at udkastet til moskeen er tegnet af den berømte arkitekt Henning Larsen. Det er et overfladisk, snobbet argument, for det er jo ikke bygningens udseende, men hvad der foregår inden i den, som får størst betydning for lokalområdet. Det bemærkelsesværdige ved datoen for godkendelsen af lokalplanen er, at den skete kun to uger efter, at Islamisk Trossamfund havde begravet terroristen Omar El-Hussein i noget der lignede en statsmandsbegravelse. Ved at give religiøse massemordere en traditionel islamisk begravelse skriver trossamfundet under på, at de anerkende Islamisk Stats terrorister som ægte muslimer, der fortjener en begravelse efter koranens foreskrifter. Ændringen af lokalplanen betyder i øvrigt, at den baggård, hvor der før var planlagt en børneinstitution, nu skal være en moské. Hvad har København mest brug for - børnehaver eller fundamentalistiske moskéer...? Vores islamkritiske bevægelse For Frihed startede startede en underskriftindsamling imod moskeen d. 17. august. Allerede dagen efter havde 500 skrevet under, og jeg sendte en mail til Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Enhedslisten), som er anvarlig for byggegodkendelser. Kabell svarede, at mine argumenter imod moskeen var ham "aldeles irrelevante". Hvilken magtarrogance: En folkevalgt, som ikke vil tage folkets bekymringer med i sine overvejelser. Kabell og hans politiker-kolleger i Københavns Kommune har vist sig komplet inkompetente i deres arbejde imod religiøs radikalisering - til stor skade for København. Alligevel tænker de åbenbart, at vi almindelige borgeres mening om byens udvikling er "irrelevante", og at de som politikere selv har de rigtige svar. En anden af vores faste deltagere på For Friheds ugentlige demonstrationer imod islamisering skrev også til Kabell og fik følgende svar: "Jeg mener selv, at projektet med den nye moské er spændende og vil give et tiltrængt arkitektonisk løft af en område, der godt kunne bruge det. Ejendommen på Dortheavej fungerer i dag som moské, og den nuværende lokalplan muliggør også en moské. Det er ikke muligt i en lokalplan at regulere, hvilken religion, der må være i bygningen. Og jeg kunne ikke drømme om at arbejde for dét. Jeg er glad for, vi lever i et samfund, hvor vi har frihed til at tro og mene, hvad vi vil. Ligesom jeg er glad for at være borgmester for en by, hvor den frihed ikke bare er ord, men også udføres i praksis." Min kommentar: Selvfølgelig kan Kabell ikke regulere, hvilken religion der må være i en moské som er betalt af Islamisk Trossamfund. Det er jo heller ikke det, der er pointen. Men Kabell kan bestemme, om terrorist-sympatisører skal have lov at åbne en stor-moské midt i danskernes hovedstad. Pointen er jo netop, at vi er imod en Grimhøj-moské i størrelse XL i København. Sammenligningen med Grimhøj-moskeen er ikke tilfældig: Grimhøj-moskeen sender jihadister til Islamisk Stat i Syrien, imens Islamisk Trossamfund velsigner Islamisk Stats døde massemordere, der dræber danskere på åben gade. Står det til mig, skal Islamisk Trossamfund ikke have en stormoské her i dejlige København. Tværtimod. Ligesom med Hizb-ut-Tahrir (som Abu Labans søn er med i) mener jeg, at de og deres allerede eksisterende moské bør lukkes og forbydes. Her er 10 gode grunde til at sige nej til Islamisk Trossamfunds ønskede moské: 1) Abu Laban: Islamisk Trossamfund er bygget op omkring den islamistiske imam Abu Laban. Laban inviterede i 1990 "Den blinde sheik" Omar Abdul Rahman til København for at radikalisere danske muslimer. Rahman blev i 1993 idømt 240 års fængsel for at stå bag planlægningen af terrorbombningen af World Trade Center samme år. Laban har plejet omgang med flere andre jihadister og udtrykt sympati for Taliban. Osama bin Laden kaldte han "et godt menneske". Laban mente, at kvinder har religiøs pligt til at dække sig til, og at dansk straffelov skulle erstattes af sharialovens regler for blodpenge. Laban var så ekstrem, at han var forment adgang i De Forenede Arabiske Emirater og i Ægypten. Det siger meget om Islamisk Trossamfund, dens menighed og dens moské, at de er bygget op omkring Abu Laban. Islamisk Trossamfund har aldrig taget afstand fra Laban (https://da.wikipedia.org/wiki/Abu_Laban). 2) Det var Islamisk Trossamfund, der kickstartede Muhammed-krisen. Det gjorde de ved at sende en delegation til Mellemøsten med både falske og rigtige tegninger. Senere afsløringer viser, at formålet var at starte boycotts og voldelige optøjer imod Danmark. Danskere står af samme grund stadig højt på jihadisternes hit-liste. Skulle den elskelige Kurt Westergaard eller en anden dansker på et tidspunkt blive dræbt som hævn for tegningerne, vil Islamisk Trossamfund have blod på hænderne. Islamisk Trossamfund har senere udtalt, at de fortryder delegationen. Man kan selvfølgelig ikke vide, om de taler med to tunger. Fakta er, at de ikke har undskyldt. De har heller ikke udtalt, at de nu bakker op om den ytringsfrihed, de har opfordret til oprør imod. Ligesom de heller ikke har bedt den muslimske verden afblæse det had og de opfordringer til terror, som trossamfundet selv har oppisket (https://da.wikipedia.org/wiki/Abu_Laban#Muhammed-tegningerne). 3) I et interview med en undercover-journalist i 2006 udtaler Abu Labans medarbejder i Islamisk Trossamfund: "Vi er salafister." Samtidigt truer medarbejderen flere journalister i et forsøg på at få dem til at skrive positivt om trossamfundet (http://www.uriasposten.net/archives/3265). 4) Islamisk Trossamfund har giftet mindreårige piger væk. Undskyldning for ulovlighederne var, at det var i overensstemmelse med sharia (https://da.wikipedia.org/wiki/Abu_Laban). 5) Islamisk Trossamfund har aldrig taget afstand fra de mange dele af Koranen (Allahs åbenbaringer til Muhammed) og haditherne (Muhammeds ligeså hellige ord og gerninger), som opfordrer til had, vold, drab og terror. 6) Den nu dømte terrorist Sam "Boghandleren fra Brønshøj" Mansour havde sin gang i Islamisk Trossamfund. Abu Laban har endda viet Mansour og dennes første kone, Betina Meisner (https://da.wikipedia.org/wiki/Sam_Mansour). Terroristens kone, Meisner, blev senere underviser og talskvinde for Islamisk Trossamfund. 7) Eks-islamisten Ahmed Akkari havde som imam et nært kendskab til Islamisk Trossamfund. Han rejste bl.a. sammen med Abu Laban til Mellemøsten i den berygtede delegation, der med Muhammedtegninger opildnede til had og vold imod Danmark og danskerne. Akkari har efterfølgende fortalt i sin bog "Min afsked med islamismen", at han ikke kendte en eneste moské i Danmark, som ikke er islamistisk. Han afslører også i bogen, at Islamisk Trossamfund arbejdede sammen med terrororganisationerne Hamas og Hizbollah under Muhammedkrisen. 8) Islamisk Trossamfund nægtede at tage afstand for terrorangrebene på Charlie Hebdo og en jødisk butik i Frankrig, januar 2015 (http://ekstrabladet.dk/nationen/islamisk-trossamfund-tag-afstand-og-bevis-du-er-et-fjols/5388053). Angrebene skete som bekendt med henvisning til Koranens vers om drab på islam-kritikere (https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_blasphemy#Quran) og jøder (http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/bukhari/052-sbt.php#004.052.177). 9) Den 16. februar 2015 gav Islamisk Trossamfund Islamisk Stat-jihadisten Omar El-Hussein noget der lignede en statsmandsbegravelse. Der var så mange deltagere til ceremonien, herunder flere kendte salafister, at der ikke var plads nok inde i moskéen og man blev nødt til at rulle plastikunderlag ud udenfor. Ved at give massemordere en traditionel islamisk begravelse viser Islamisk Trossamfund og dens menighed, at man kategoriserer Islamisk Stat og dens jihadister som ægte muslimer. 10) Så sent som fredag d. 21. august 2015 inviterede Islamisk Trossamfund den fundamentalistiske imam Haitham al-Haddad til at radikalisere københavnske muslimer. al-Haddad går ind for "hele pakken", herunder stening af utro kvinder (http://www.uriasposten.net/archives/68503). Hvad ville du sige til, hvis Københavns Kommune gav byggetilladelse til en naziborg? Hvad ville du sige til, hvis den gav byggetilladelse til en moské, der arbejdede sammen med terrororganisationer, giftede børn væk og gav statsmandsbegravelser til massemordere - m.v.? Holder du af din hovedstad, så vær med til at stoppe moskéen - tryk her og se, hvad du kan gøre for at stoppe den: http://forfrihed.dk/?page_id=61

Få nyt om høringer

Abonnér