Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 30. september 2015
Svarnummer:
19

Indsendt af

Nete Wingender

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

NEJ TAK ENDNU ENGANG! Umiddelbart kan forslaget fra Teknik- og Miljøforvaltningen den 16. september om at forøge afstanden med 1,9 meter mellem Krimsvej 13 og de planlagte rækkehuse på Krimsvej 15 virke ganske forjættende. Men kun umiddelbart. Virkeligheden er en anden. Det viser sig nemlig, at etableringen af en offentlig sti mellem Krimsvej 13 og 15 vil ske på bekostning af den planlagte tværvej mellem Krimsvej 15 og 17. Det vil utvivlsomt få den konsekvens, at den i forvejen heftige trafik på vejen mellem Krimsvej 11 og 13 vil blive yderligere forøget – ikke mindst når området er fuldt udbygget. Det er bekymrende! Ud over en stærkt trafikeret vej til den ene side vil vi til den anden side få en befærdet offentlig sti. Endnu en gang vil foreslåede ændringer af den oprindelige lokalplan forringe de vilkår, hvorunder vi købte vores rækkehus. I forslaget fra Teknik og Miljøforvaltningen står: ”Forvaltningen har på baggrund af de indsendte høringssvar været i dialog med bygherren om mulighederne for at tilrette projektet.” Men det er desværre ikke en tilretning, der gør projektet mere spiseligt for os på Krimsvej 13, da det stadig forudsætter, at der opføres toetagers rækkehuse med tagterrasse på Krimsvej 15. Forvaltningen har dermed ikke taget højde for de mange høringssvars helt grundlæggende kritik af projektet, der i øvrigt til forveksling ligner det projekt, Teknik- og Miljøudvalget allerede har forkastet en gang!! Det ”nye” projekt er desuden mere upræcist formuleret end det, Teknik- og Miljøudvalget forkastede. F.eks. er bygningshøjden ikke angivet. Vi har kun en udtalelse i en mail fra Merete Andersen (TMF) om, at der ikke må bygges taghus. Det er ikke godt nok! Min holdning er kort og godt endnu engang (jf. tidligere høringssvar): • nej tak til ændring fra erhverv til bolig på Krimsvej 15 • nej tak til ændring af bygningshøjden fra 1 til 2 etager med tagterrasse
 • nej tak til etablering af en offentlig sti nord for Krimsvej 15 og nedlæggelse af den planlagte gennemgående tværvej syd for Krimsvej 15 • ja tak til den oprindelige lokalplans visioner om et grønt, kreativt og mangfoldigt byliv med en god blanding af boliger og erhverv inde i området og med sociale rum for både børn og voksne. Det er det tredje høringssvar, jeg indsender vedr. Krimsvej 15, siden vi flyttede ind for under to år siden. Det beklager jeg ikke som sådan. Det værdifulde ved vores nærdemokrati er jo netop, at vi borgere skal høres. Men jeg kan være bekymret for, at vi nok formelt høres, men at der i højere grad lyttes til de få frem for de mange; at der lyttes til ønsker om at bygge højere, større og tættere for at få så stor en økonomisk gevinst som muligt frem for til de ønsker, vi beboere har. Så er det så som så med nærdemokratiet. Jeg håber derfor, at Teknik- og Miljøudvalget atter engang vil være lydhør over for vores ønsker om at holde fast på de oprindelige intentioner med området og dermed på den oprindelige lokalplan.

Få nyt om høringer

Abonnér