Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 18. september 2015
Svarnummer:
4

Indsendt af

Nathalie Tommerup Bendsen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

I materialet til ”Høring: Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1” er det fremført, at forslaget vil medføre tre forhold ”der særligt har betydning for rækkehusbebyggelsen Krimsvej A-V: 1) ”Den nye bebyggelses skyggevirkning i forhold til Krimsvej 13 A-V reduceres.” Ad 1: I forbindelse med den oprindelige høring i Juli-August 2015 blev beboerne på Krimsvej 13A-V af TMF oplyst om at “Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel" (mail fra Merete Andersen d. 8 juli). Dette nye ændringsforslag vil dermed føre til større - ikke reduceret - skyggevirkning end beskrevet forud for den foregående høring. Derfor må vi endnu engang holde fast i, at lokalplanen IKKE bør ændres: JA til erhverv i én etage og NEJ til rækkehusbebyggelse i to etager + tagterrasse. 2) “Indbliksgener reduceres” Ad 2: Samme argumentation som ved punkt 1. Dertil skal nævnes, at indkigsgener naturligvis ikke reduceres, men derimod ØGES, hvis der etableres OFFENTLIG sti klods op af skellet, idet dette vil medføre trafik af uvedkommende fodgængere/cyklister med frit indkig til haver og stuer tilhørende Krimsvej 13 A-V. 3) ”Den ændrede stiføring indebærer at den tidligere private adgangsvej ændrer status til fælles sti, hvilket åbner mulighed for etablering af direkte adgang fra de eksisterende rækkehuses haver til den fælles sti…” Ad 3: Beboerne på Krimsvej 13A-V har IKKE interesse i at der etableres offentlig fællessti jvf argumentationen ved punkt 2. En adgang fra haverne til en sådan fælles sti vil blot lette adgangen for indbrudstyve. Desuden er det et problem, hvis den planlagte vej syd for Krimsvej 15 erstattes af en smal sti, der ikke er gennemgående til Amager Strandvej. I den gældende lokalplan 425, s 27 står “…vej- og stianlæg skal i videst muligt omfang være med karakter af alléer. Vej- og stianlæggene skal have en bredde på 7-10 m.” En 1,9 m bred sti er dermed på ingen måde en positiv ændring af lokalplanen. Giv plads til grønne oaser i stedet for mere bebyggelse og asfalt! Endnu engang synes den eneste grund til et forslag til lokalplansændring at være, at en bygherre ønsker at optimere deres profit. Det er IKKE i beboernes interesse, at der etableres en smal sti nord for Krimsvej 15 på bekostning af en gennemgående vej/sti, der vil kunne aflaste antallet af trafikanter på Krimsvej 11-13. Lokalplanen bør ikke ændres, blot fordi en bygherre ønsker at etablere private haver for derved at maksimere husenes værdi. Vel at mærke rækkehuse, som strider imod den ganske nye og gældende lokalplan, som vi for ca. tre år siden handlede hus i tiltro til.

Få nyt om høringer

Abonnér