Oprettet: 24. september 2015
Svarnummer:
1

Indsendt af

Morten Stryhn

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Lad mig allerførst slå fast at jeg er tilhænger af et tredie IKEA-varehus i hovedstadsregionen, da begge varehuse allerede er overbelagt og der er så mange mennesker at man nemt får stress af at være i varehusene! Herudover synes jeg placering er rigtig god med indfaldsvejen og den fremtidige metrostation v/Fisketorvet på den ene side og Dybbølsbro S-togsstation på den anden side. I VVM-undersøgelsen mener jeg det bør undersøges om hvor meget Dybbølsbro kan håndtere af trafik (biler, cykler, fodgængere) - allerede i dag er broen overfyldt og det er kaotisk at færdes på den. Den bør være bredere for alle tre trafikanttyper.

Få nyt om høringer

Abonnér