Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
118

Indsendt af

Michael Staub

Virksomhed / organisation

Netværk Frie 12/13

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Østerbro den 8. oktober 2015 Til Børn og Unge udvalget Høringssvar til Fremtidens netværksstruktur Vi er af forvaltningen blevet gjort bekendt med Børne-og Ungeforvaltningens tanker om justering af netværksstrukturen på det selvejende område. På et møde den 12. August 2015 har Netværket Frie 12/13 på Østerbro drøftet forvaltningens intentioner om at få etableret nye forpligtigende netværk. Vi aftalte at arbejde videre med at udvikle vores netværk til et mere gensidigt forpligtigende netværk. Vi er pr. august 2015 15 selvejende institutioner på Østerbro der dækker 0-18 års området 0-6 års institutioner: Børneriget, Tussenelda, Ragnarok, Stadens Vænge, Kilden, Østerfælled Børnehus, Hjortøgade, Rosalie, Smørhullet, Skt. Jacob og Vug. v/Egmont H. Petersens Kollegium 6-18 års institutioner: Pumpestationen, Skjold, Århusgades fritidshjem og Østerbrogården Beslutning omkring Fritidscenter Syd m.v. kan naturligvis få betydning for nuværende struktur. Lidt om vores nuværende samarbejde Vi har siden opstarten af vores netværk haft glæde af at kunne udveksle viden og sparre med hinanden omkring faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer. Vi har sammen igangsat flere faglige projekter som fx krop og bevægelse og fælles uddannelsesforløb som fx diplom i netværksledelse. Derudover har vi mindst en gang om året afholdt fælles foredrag/inspirationsoplæg for alle personaler. Vi har netop igangsat et større uddannelsesforløb for alle ledere i netværket med opstart i september 2015. Der har hver gang været tale om initiativer der har givet et stort fagligt udbytte for medarbejdere der arbejder i aldersspektret 0 til 18 år. Udover det faglige udbytte, har samarbejdet været med til at udvikle en solidaritet mellem netværkets store og mindre institutioner. ”Vi vil fortsat bevare og videreudvikle samarbejdet i netværket” og er samtidig åbne for, at andre institutioner der måtte ønske at være en del af vores netværk kan blive en del af vores netværk. Vi ser en faglig styrke i, at vores netværk dækker 0-18 årsområdet og går på tværs af skoledistrikter. Ingen af vores fritidshjem er tilknyttet kommunale skoler og vores børnehaver leverer børn til stort set alle skoler på Østerbro. Hvis vores netværk skulle brydes ned omkring en enkelt skole kunne det enkelte lille netværk have svært ved at være både faglig, økonomisk samt stillingsmæssigt robust. Derfor giver den politiske vision om, at netværk skal være knyttet op på en enkelt skole ingen mening. Vi er i netværket enige om, at vores netværksaftale skal revideres på nedennævnte områder Faglig forpligtelse Vi vil bevare og udbygge den faglige sparring for ledere og medarbejdere i netværket. Formålet er en bedre udnyttelse af de ressourcer, der er i den enkelte netværksinstitution. Det kan fx ske ved etablering af en ressourcebank bestående af pædagoger med særlige kompetencer samt lokale/materiale udlån. Økonomisk forpligtigelse Vi vil arbejde hen imod en øget solidarisk forpligtigelse overfor institutioner, der kommer i økonomiske udfordringer. Det kan ske ved, at netværket udvikler en bufferpulje tiltænkt institutioner med økonomiske udfordringer. Stillingssamarbejde Vi har erfaringer med etablering af kombinationsstillinger mellem forskellige institutionstyper i vores netværk. Dette samarbejde vil netværket videreudvikle med henblik på at skabe nye meningsgivende kombinationsstillinger/dobbeltansættelser. Ny netværksstruktur Skal på den ene side styrke solidariteten mellem netværkets institutioner og på den anden side understøtte den enkelte netværksinstitutions faglige og økonomiske fundament. På vegne af lederne i Netværk Frie 12/13 – det kommende IBØ – Netværk 5 Michael Staub Netværkskoordinator

Få nyt om høringer

Abonnér