Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
72

Indsendt af

Mette Otendal

Virksomhed / organisation

NB8

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Høringssvar fra Arbejdsmiljø repræsentanterne i klynge NB8 Engang imellem må man lave forandringer I forslaget er vores klynge indstillet til at den skal fordeles på tre klynger og det stiller vi os uforstående overfor. Vi ved at forandringer er et vilkår men vi ved også at det skaber usikkerhed og frustration hos personalet. Vi er indforstået med at det er nødvendigt at røre i gryden men der skal give mening for dem der skal ud og løfte opgaven og set fra vores synspunkt rører man mere i gryden end nødvendigt er. Arbejdsmiljøet og medarbejderne For os er det ikke blot en klynge justering men en forandring der påvirker den enkelte arbejdsplads. Vi har løst en masse opgaver i fællesskab, vi har skabt mening med den forandring vi stod i da klyngerne i sin tid blev dannet. Vi har arbejdet på at få vores AMR gruppe op og køre til gavn for alle i klyngen. Vi har fået et MED udvalg op og stå og de enkelte medarbejdere er tænkt ind i alle vores overvejelser –og det tager tid. Vi mener at vi netop nu skulle til at nyde godt at dette stykke arbejde. Vi tror at den nye struktur vil påvirke arbejdsmiljøet da mange at medarbejderne har svært ved at finde meningen i de nye klynger og i at skulle starte forfra med at finde et fælles fodslag. Der er peget på at fritidshjemmet skal ligge i klyngerne med 0-6 års børnene. Det mener vi er en udfordring da vi ved at fritidshjemmene har svært ved at skabe hele stillinger. Muligvis kan en medarbejder godt håndtere at have to arbejdspladser, men et lille barn i vuggestuen har ikke behov for at der kommer flere voksne end nødvendigt er. Vi mener at hvis man skal have to arbejdspladser skal det også give mening for den enkelte medarbejder. Vi kan se fra sidste høringsrunde at langt de fleste svar peger på at man ønsker en fritidsklynge. Vi stiller os uforstående overfor at man ikke lytter på de medarbejdere som allerede har ytret sig om at det naturlige samarbejde for fritidshjems personalet ligger i klubberne og i skolen og ikke hos de mindste børn i kommunen. Vi tror at den nye struktur vil påvirker arbejdsmiljøet da mange af medarbejderne har svært ved at finde meningen i de nye klynger og i at skulle starte forfra med at finde et fælles fodslag. Der er peget på at fritidshjemme skal ligge i klyngerne med 0-6 års børnene. Det mener vi er en udfordring da vi ved at fritidshjemmene har svært ved at skabe hele stillinger. Muligvis kan en medarbejder godt håndtere at have to arbejdspladser, men et lille barn i vuggestuen har ikke behov for at der kommer flere forskellige voksne end nødvendigt. Vi mener at hvis man skal have to arbejdspladser skal det også give mening for den enkelte medarbejder. Vi kan se fra sidste høringsrunde at langt de fleste svar peger på at man ønsker en fritidsklynge. Vi stiller os uforstående overfor at man ikke lytter på de medarbejder som allerede har ytret sig om at det naturlige samarbejde for fritidshjemspersonalet ligger i klubberne og i skolerne og ikke hos de mindste børn i kommunen. Mvh. Arbejdsmiljørepræsentanterne i klynge NB8

Få nyt om høringer

Abonnér