Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
79

Indsendt af

Martin Bakkebo Pedersen

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Jeg ønsker at bibeholde Krimsvej 15A-B (bygning 9B) som 1-etages erhvervsejendom grundet følgende argumenter: 1) Beboer i området, har vi købt huse/lejligheder under forudsætning af lokalplanen. Ændringerne skaber nogle enorme konsekvenser for mine naboer i området hvad angår skygge, udsigt og indkig, og disse ændringer tilgodeser alene ejendomsinvestorer og ikke beboerne i området. 2) Borgerrepræsentationen har allerede stemt nej til byggeriet på Krimsvej 15 i efteråret 2014 3) Der står i høringen på side 2, at anvendelse til bolig sker for at undgå "usikkerhed" om anvendelse. Der er ikke nogen usikkerhed om anvendelse blandt beboerne, det er i lokalplanen planlagt til at være erhverv på 1 etage, hvilket selvfølgelig er den forventning man har som beboer og boligkøber i området. Som beboer i nærmiljøet forholder jeg mig også til ændringerne i sin helhed: 1) Den eksisterende lokalplan er kun få år gammel og alligevel lægges der nu allerede op til væsentlige ændringer. Dette skaber en enorm usikkerhed for de beboere som har valgt at købe en bolig i de berørte ejendomme. Jeg bor selv ved siden af den gamle Baltic grund, hvor der også lægges op til markante ændringer og for os på nabogrunden. Det er simpelthen ikke i orden at man køber noget som så kort tid efter risikerer at forringes væsentlig pga. lysforhold og andet. Jeg vil derfor opfordre kommunen til kun at acceptere de ændringer i planen som beboerne i området går med til og ikke har klaget over. Alle andre ændringer bør afvises. Kommunen skal da ikke bare danse efter grundejernes pibe - der må kunne stilles krav om ordentligt.

Få nyt om høringer

Abonnér