Høringssvar vedrørende Kommuneplan 15 - Den sammenhængende by

Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
20

Indsendt af

Maria Eriksen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Under kapitlet Sammenhængende by 3.C. – Gode boliger til alle – afsnittet ”Store fleksible boliger til fremtidens behov (side 30), har jeg følgende bemærkning: Det fremgår, at vi ønsker et København, som skal kunne rumme københavnerne. Og at mange københavnere i dag er familier og andre, der ønsker at bo sammen, og som efterspørger større, mere fleksible boliger. Det fremgår af kommunalplanen at et større udbud vil mindske det høje efterspørgselspres og dæmpe prisstigningerne på de store boliger. Endelig fremgår det, at nye boliger som hovedregel skal have en størrelse, som imødekommer behovet hos familier, par og singler, der ønsker at dele en bolig. Jeg synes det er rigtig godt, at der i kommunalplanen stilles krav om at nye boliger skal have en gennemsnitsstørrelse på minimum 95 m2, jeg vil dog gerne forslå, at der også åbnes op for, at det bliver muligt at forøge bruttoareal for sammenlagte lejligheder, således at arealet ved en sammenlægning samlet set må udgøre 200 m2 (evt. med mulighed for at søge dispensation indtil 220 m2) – i modsætning til det eksisterende krav i dag på maksimalt 150 m2 (med mulighed for at søge dispensation indtil 180 m2). Ikke alle børnefamilier ønsker at flytte i nybyggeri eller har økonomisk råderum til det, hvorfor det synes rimeligt ved sammenlægning af fx andelsboliger også at åbne op for, at de skal kunne rumme en moderne børnefamilie. I dag består børnefamilier ofte af dine-mine-og-vores-børn, og det er derfor ikke altid nok med de nugældende regler om sammenlægning op til 150 m2. Det forhold, at børnefamilierne har fået andre konstellationer og nu også vælger at bosætte sig og blive i København med børn, og dermed har brug for større, mere fleksible boliger, gør, at det eksisterende krav om maksimalt 150 m2 ikke er optimalt. Herudover skal man også huske på, at det er bruttoarealet, der må være 150 m2, hvilket betyder, at beregningen fra ydervæg til ydervæg medregner repos´er og for- og bagtrappeopgange mm. Dette medfører at nettoareal kan være 10-20 m2 mindre, og dermed at lejligheden på 150 m2 måske reelt set kun er 128 m2. Det synes uhensigtsmæssigt af flere årsager, at det er bruttoareal, som benyttes ved sammenlægninger, men når nu det er tilfældet, synes det rimeligt at forøge det maksimale bruttoareal ved sammenlægning i lyset af ønsket om at skabe et København for københavnerne, som efterspørger større mere fleksible boliger. Mvh Maria Eriksen

Få nyt om høringer

Abonnér