Oprettet: 18. august 2015
Svarnummer:
18

Indsendt af

Mads Mosbæk Pedersen

Postnr.

2200

By

KØBENHAVN N

Høringssvar

Som beboer i området har jeg en lang række betænkeligheder ved det projekt, som Danica Pension har på tegnebrættet på Borgmestervangen. I oplægget står der, at det er meningen, at lejlighederne skal være studieboliger. Hvordan hænder det sammen med, at lejlighederne ikke bliver sikret til at blive lejet ud til studerende eller som ungdomsboliger. Prisen på dem er ikke ligefrem på de studerendes niveau - og kunne man så forestille sig, at det pludselig er alle andre end studerende , som ender med at bo i lejlighederne? Ydermere er der fra syvende etage og opefter planlagt treværelses lejligheder. Efter sigende skulle de være gode for de studerende at dele. Men det er langt fra realistisk, hvis lejlighederne bliver for dyre. Kommer der en form for garanti, så man som beboer/nabo/bekymret kan være sikker på, at priserne på lejlighederne er så lave, at de reelt kan være sikret til studerende? Eller bliver der alternativt fra kommunen krav om, at der er en vis del af de nye tilflyttere, der skal være studerende? Det tyder intet på nu, og det er stærkt utilfredsstillende, da det ikke er i tråd med det projekt, der er “lovet”. Nørrebro er i forvejen et meget tætbefolket område. og ved at placere 500-700 nye beboere i området kommer beboelsesprocenten til at være på 300 procent. Det er ekstremt voldsomt. Tidligere har der været ansøgt om bebyggelse på Føtex-grunden, hvor kommunen har givet afslag, fordi beboelsesprocenten derved ville kommer over det fra kommunen vedtagede. Men med Danica-bebyggelsen er der tale om en markant overskridelse af den vedtagne procentandel. Er ovenstående ikke en meget markant og direkte mistænkelig favorisering? Når Metro-byggeriet er færdigt, kommer der ydermere til at være en væsentlig forøgelse af personer, der kommer gennem området. Nørrebro station er anslået til at blive Danmarks tredje mest befærdede station. Og det er inden byggeriet er vedtaget. Det hænger slet ikke sammen. Med helhedsplanen for Mjølnerparken er området ved at gennemgå en forvandling, som skal åbne hele området ud til Borgmestervangen op og gøre hele kvarteret til et langt mere tilgængeligt sted. Planen inkluderer også at lave en bazar og nedlægge lejligheder. Som planen er nu, vil man på den anden side af Borgmestervangen nu gøre det helt modsatte i forhold til det, der er ved at gøre kvarteret langt mere tilgængeligt og trygt. I den nuværende plan for Danica-byggeriet er der planlagt facade i første sals højde, og det kommer til at give en mørk og smal fornemmelse, som står stærkt i kontrast til den åbenhed, man ellers er i gang med at etablere i området.. På borgermødet d. 22.06.2015, fortalte en borger at Danica Pension ville give Københavns Kommunen en million kr. til udvikling af området, hvis alt blev vedtaget som det stod i første udkast. I min optik er det noget af en voldsom beskyldning. Men ingen fra teknisk udvalg benægtede dette, hvilket jeg syntes var direkte skræmmende. Hvis der findes en sådan aftale, er det noget at det mest udemokratiske jeg længe har hørt om. Med den gulerod, kommunen er blevet stillet i udsigt, får Danica lov til at agere og bygge fuldstændigt efter eget behov. Hvorfor kan det pludselig lade sig gøre efter flere andre har fået afslag? Er lejlighederne sikret studerende? Bliver lejlighederne så billige som lovet, hvis der da ellers er lovet noget? Skal området pludselig med ét have en overboelsesprocent, der overstiger alt, hvad der ellers er vedtaget af kommunen? Der er mange spørgsmål, der trænger sig på, og det virker stærkt ejendommeligt, at Danica med den rette fornævnte gulerod pludselig er kommet til fadet i ellers demokratiske og korruptionsløse Danmark. Men man kan jo tage fejl.

Få nyt om høringer

Abonnér