Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 23. september 2015
Svarnummer:
9

Indsendt af

Louise Vogel Georgi

Postnr.

2450

By

København SV.

Høringssvar

Jeg vil gerne støtte Kbh.´s anbefaling af Sluseholmen Syd. Én af de store udfordringer for Sluseholmen er, at vi har meget få fællesområder, hvor folk kan mødes på tværs af gårdene. De eneste fællesområder, som GF Sluseholmen råder over, er den grønne stribe ved genbrugsstationen og trappen ved Richard Bones Vej. Om sommeren er trappen fyldt med folk, der solbader, nyder stemningen og spiser aftensmad. Forsvinder en stor del af vandspejlet p.g.a. stationen, vil denne hyggelige stemning, der binder folk sammen omkring trappen, sandsynligvis gå tabt. Ligeledes gælder det grønne område ved genbrugsstationen. Det er det eneste grønne område i denne del af Sluseholmen, og det eneste fællesområde som GF råder over og kan gøre noget ved på sigt (fx ved at lave området til et hyggeligt grønt område der kan bruges til mødested på tværs af gårdene. Området bruges allerede i dag til sportsområde, loppemarked og hundeleg, hvor folk netop mødes på tværs af gårdene.) En sydlig placering vil inddrage mindst muligt af vandspejlet og bevare de få fællesarealer der er, til glæde for den sociale sammenhængskraft i området.

Få nyt om høringer

Abonnér