Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 21. september 2015
Svarnummer:
9

Indsendt af

Lotte Hagmann

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg ønsker gældende lokalplan og de forudsætninger jeg købte hus udfra bevaret. Jeg finder det fortsat uacceptabelt, at Københavns Kommune vil påføre beboerne på Krimsvej 13 store skygge- og indkigsgener ved at ændre anvendelse for Krimsvej 15 til beboelse og samtidig fordoble etageantallet. At forvaltningen nu forslår, at kile en smal sti ind mellem bebyggelserne på Krimsvej 13 og 15 ændrer ikke herved. Der vil stadig være øgede skyggegener fra en ekstra etage, mens indkigsgener nu både vil komme fra stiens trafikanter og fra de bagvedliggende boliger. For at gøre ondt værre vil forvaltningen for at få plads til både sti og bolig nedlægge 1 af områdets i alt 6 tværveje. Det vil øge presset på vejen ud for Krimsvej 13, som i forvejen i sær for områdets mange børn er livsfarlig at færdes på og alt for lille til at tjene som intern fordelingsvej. I den gældende lokalplan blev der lovet grønne områder, legepladser samt en blanding af bolig og erhverv. I det nye forslag fra Kommunen er det svært at se, hvordan Københavns Kommune vil sikre dette. Bygninger som er tiltænkt erhverv laves om til boliger, og mængden af grønne kiler og legepladser i området omkring Krimsvej er allerede alt for lille. Dette vil ikke ændre sig, bare fordi ELF får lov at bygge rækkehuse på adressen Krimsvej 15. Den nye lokalplan er milevidt fra de forudsætninger, vi investerede i området udfra. Jeg finder det under al kritik, hvis Københavns Kommune vedtager en lokalplan, som borgere køber bolig i tillid til, for derefter mens området kun er halvt færdigbygget at ændre lokalplanen og kraftigt forringe vilkårene for disse borgere. Endvidere finder jeg det uacceptabelt, at Københavns Kommune kun en 1 måned efter afsluttet høring til tillæg 1 i juni/august forringer oplægget, for endnu engang at favorisere ejendomsinvestorerne. De 100 borgere som lavede et høringssvar mod tillægget kan kun føle sig snydt, når Kommunen ikke lytter til borgerne. I øvrigt paradoksalt når Morten Kabell og Frank Jensen (Teknik- og miljøborgmester (EL) og overborgmester (S)) i Politiken den 18. august i artiklen ”Kom med et bud på fremtidens København” slår til lyd for, at Kommunen ønsker at inddrage borgerne i udviklingen af fremtidens København. Dette er IKKE tilfældet i det nye tillæg – her tilgodeses ELF interesser for at tjene flest mulige penge. Med venlig hilsen Lotte Nygaard Hagmann Krimsvej 13C

Få nyt om høringer

Abonnér