Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
95

Indsendt af

Lone Bild

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg er imod tillæg 1. Det er en klar forringelse af området, og vil kun gavne ejendomsinvestoren, så de kan tjene flere penge. Ændringen vil medfører skygge og indkiksgener for os som naboer. Derudover ser jeg ændringerne i tillæg 1 som udtryk for en bredere tendens, der gør sig gældende på Amager Strand, hvor der er et konstant pres fra ejendomsinvestorer for at ændre lokalplanen og sælge flere kvadratmetre uden at sikre det fremtidige boligmiljø. Der gøres næsten intet fra kommunens side for at sikre, at området bliver grønt og børnevenligt. Næsten alle friarealer bliver asfalteret, for at "holde det urbane" look, og genere flere parkeringspladser. Det er så pinligt og ærgerligt at ejendomsinvestorerne har løbet fra det ansvar som der burde være i forhold til lokalplanen. Udover de manglende grønne områder, er det utroligt, at ejendomsinvestorerne ikke er blevet forpligtet til at etablere fortov og cykelsti på Krimsvej. Som følge af at skoledistriktet er lavet om, grundet den fortsatte befolkningsvækst i områder, færdes mange børn hver dag på Krimsvej for at komme til og fra Lergravsparkens Skole, samt Phillips skolen. De går og cykler mellem parkeringspladser, lastbiler og anden tung trafik. Det er kun et spørgsmål om tid før det går rigtig galt. Det er fuldstændig uforsvarligt, at der ikke etableres en løsning - som minimum en midlertidig løsning. Jeg vil på det kraftigste opfordre BR og forvaltningen til hurtigst muligt at tage hånd om problemstillingen. Det gælder vores børns sikkerhed og fremtid!

Få nyt om høringer

Abonnér