Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
127

Indsendt af

Lolita, Dennis, Dorte og Winnie

Virksomhed / organisation

Beboere i Folehaven

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar vedrørende den ny fritidsstruktur og særligt vedrørende den besluttede kommunalisering af Folehavens Ungdomshus Vi ser med stor bekymring ændringen af kommunalisering af vores selvejende institution. Vi har de sidste fem år haft massive problemer i vores område, med utilpassede unge. Folehavens Ungdomshus har med deres store engagement i både personalegruppen, forældregruppen, 3B Folehaven samt en række andre lokale aktører formået at skabe en række gode resultater. Det at man vil gøre Folehavens Ungdomshus til en kommunal institution, vil bryde op i de eksisterende relationer og det vil ramme vores belastede område. Man vil også sætte Folehavens Ungdomshus i Fritidscenter Valby Indre i et kommunalt center. Det ser vi også som yderst problematisk i forhold til at kunne målrette ungdomsarbejdet, samt optimere indsatsen overfor de udsatte unge og deres familier. Klubben formår at hjælpe de udsatte unge og deres familier som gavner hele lokalsamfundet. 3B Folehaven har givet udtryk for, at de ikke ønsker at leje ud til kommunal drift, dette fordi de ser det som strengt nødvendigt, at klubben er selvejende. Dette kan betyde at der ikke vil være noget klubtilbud i Folehaven og det vil være en katastrofe for området. Vi foreslår ligesom 3B Folehaven • At Folehavens ungdomshus får tilladelse til at forblive selvejende og indgå i fritidscenter Valby Indre, via en partnerskabsaftale, som vi også gjorde det i klubfællesskaberne, altså ud fra netværkstanken • At Folehavens ungdomshus får tilladelse til at forblive selvejende og indgå i det selvejende fritidscenter på Vesterbro, hvis I beslutter at give dem tilladelse til at forblive juridiske og økonomiske uafhængige enheder. Dette grundet, at man ser en væsentlig og stor forringelse af det faglige og sociale arbejde med områdets børn, unge og voksne, i en kommunal institution og organisering. Det er der ikke råd til. Vi frygter en medarbejderflugt, da medarbejderne ikke længere får mulighed for at udføre den kombination af socialt og pædagogisk arbejde, som præger deres arbejdsdag nu, da man fjerner den korte vej til der, hvor beslutningerne træffes og at man derfor også fjerner muligheden for den innovative tilgang til opgaveløsningen. Vi ønsker at 3B Folehavne, skal være repræsenteret i bestyrelsen og dermed i styringen af Folehavens ungdomshus, da vi igennem de sidste fem et halvt år, har kunnet dokumentere en væsentlig forbedring af det systematiske sociale arbejde, det kriminalpræventive arbejdet og det tværfaglige samarbejde med og omkring områdets børn, unge og forældre. Vi ønsker ikke at klubben skal strømlines og dermed gøres til et almindeligt klubtilbud, da vi frygter at det ikke vil kunne rumme områdets børn og unges behov og udfordringer. 3B Folehaven har ydet økonomisk støtte, til dyrelegeplads, job og uddannelsescafe, bredere åbningstid end andre klubber, boboer- og unge udflugter, gadeplansarrangementer, dialogkøkken, julemarked, gratis mad og motion, gratis kickboksning, forældrecafeer osv. Disse midler frafalder hvis klubben kommunaliseres, da 3B Folehaven ikke ønsker at kaste midler ind i en kommunal klynge, hvor de ikke er sikret, at midlerne går til vores boligområde. Klubben har været bannerfører for det kriminalpræventive arbejde i og udenfor Folehaven, med den primære målgruppe 10 – 18 år, men i den grad også med 18+ grupperingerne. Kommunen har ved forskellige lejligheder sagt, at klubbens tilgang til dette arbejde er formidabelt, hvorfor det er oplagt at de får lov til at fortsætte. Ved sidste beboermøde i Folehaven, blev der fortalt hvad kommunen havde tænkt sig at gøre, dette skabte stor uro, især i blandt de ældre, som har været meget utrygge, de har set og hørt hvad klubben har gjort for området, og de frygter at det hele falder til jorden igen og at utrygheden kommer tilbage. Det vil have store konsekvenser for lokalområdet, hvis klubben forsvinder, og det vil den gøre, hvis den bliver kommunaliseret, når der ingen lokaler er til rådighed, da 3B Folehaven, ikke ønsker at udleje de nuværende eller andre lokaler til en kommunal institution. Med venlig hilsen Lolita, Dennis, Dorte og Winnie Beboere i Folehaven

Få nyt om høringer

Abonnér