Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 28. september 2015
Svarnummer:
17

Indsendt af

Liv Underdal

Virksomhed / organisation

Klynge Ø3

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar ifbm. forslag til justering af klynge og netværksstrukur MED Udvalget i Klynge Ø3 har, til MED Udvalgsmøde d. 22. september 2015, drøftet forslag om justering af klynge- og netværksstruktur. Nedenstående er MED Udvalgets holdninger til forslaget. Nye klynger MED Udvalget er positive overfor det forslag der ligger, hvor nuværende Klynge Ø3 omskabes til Klynge J. Økonomisk udligning Det er vigtigt at være opmærksom på, at en evt. beslutning om økonomisk udligning mellem de nye klynger kan blive en økonomisk udfordring for den enkelte enhed. Det er vigtigt at se på den enkelte enheds økonomi, ift. om der i et økonomisk overskud ligger økonomi til fremtidig afregning af kendte udgifter – her tænkes de særlige situationer Klynge Ø3 har pt. med vigende børnetal, og personalets omplaceringer ifbm. 1:1 ledelse i Fremtidens Fritidshjem. Bæredygtighed På trods af at klynge J bliver den anden mindste klynge i BUF, ser MED Udvalget Klynge J som bæredygtige på nuværende tidspunkt. Klynge J vil få ca. samme størrelse som nuværende Klynge Ø3. Klynge Ø3 har haft en sund økonomi siden klyngedannelsen 1. januar 2011. Ledelse Ud fra de erfaringer Klynge Ø3 har med manglende ledelse på en matrikel, mener MED Udvalget, det er yderst vigtigt, at princippet omkring ledelse på den enkelte matrikel fastholdes, selvom det går imod princippet omkring en pædagogisk leder pr. maks. 25 årsværk. På vegne af MED Udvalget Martina Wellm Næstformand i MED Udvalget Liv Underdal Klyngeleder Klynge Ø3 29279093 / FM41@buf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér