Oprettet: 20. may 2009
Svarnummer:
1

Indsendt af

Lars Egedal

Virksomhed / organisation

Dansupply A/S

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Vi er dybt bekymrede for de trafikale konsekvenser af de bebudede planer. Vi har meget svært ved at se, hvorledes krydset Kalkbrænderihavnsgade /Sundkrogsgade selv med de igangværende ombygninger af krydset tror vi ikke på det vil være muligt at afvikle trafikken til og fra Nordhavne og den nuværende frihavn tilfredsstillende. For at løse problemet foreslår vi, at der midlertidigt eller evt permanent etableres alternativ udkørsel fra Københavns Frihavn ved Viborggade, og at den eksisterende udkørsel lukkes. Dette bør ikke føre til gener eller ulemper for anden trafik og brugere. For så vidt angår toldopmarch vil det med mindre justeringer med hegn og eller betonklodser være muligt at opretholde det nuværende toldsted som yderste grænse for frihavnen. Med venlilg hilsen Lars Egedal Dansupply A/S

Få nyt om høringer

Abonnér