Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 1. october 2015
Svarnummer:
32

Indsendt af

Kristian Pedersen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Det er vigtigt for mig, at der bibeholdes erhverv i området, for at sikre liv i dagtimerne og for at lade Krimsvej forblive en bydel for kreative erhverv. Jeg ønsker ikke, at endnu en tværvej annulleres. Krimsvej 11-13 er allerede meget trafikeret og fungerer også som skolevej i begge retninger. Der er ikke brug for flere hårde trafikanter her. Jeg er glad for, at bebyggelsen på Krimsvej 15 i dette forslag rykkes længere mod syd. Jeg synes dog 7-8 m , som først meldt ud, havde sikret os mere lys og færre indkigsgener. Jeg håber, også efter at byggeriet syd for os er færdigt, at have kig til himlen fra stueetagen i vores bolig. Det er der stor livskvalitet i. Derfor er skyggen fra det nu alt for brede Nordtårn, en ærgerlig oplevelse i forhold til den lokalplan, vi købte bolig udfra. (skygge over hus og grundhele formiddagen) Vi ønsker ikke flere overraskelser og det nuværende lokalplansforslag er alt for upræcist. Husk de grønne områder. Der er alt for få åndehuller mellem bygningerne. Bevar de gamle bygninger, de giver karakter til området og en variation i forhold til alle tårnene med glasaltaner. Processen virker som noget, der ikke fører til andet end det, TMF sammen med bygherre allerede har besluttet. Forslaget, der er kommet nu, var jo allerede på banen til borgermødet på Filipskolen. Så nu har det ligget i skuffen, som den bløde mellemvej, mens vi skulle forholde os til den forrige høring. Hvilket indtryk tror I, det giver af ønsket om borgerinddragelse? Jeg ville ønske, man ved Amager Strand havde haft ambitioner lige så høje som husene. Hvor er det bæredygtige byggeri? Hvor er der udearealer, vi også om 15 år finder spændende at udforske? Hvor er de byggerier, man gerne rejser langt for at se – med sådan en prominent placering? Hvorfor skeles der ikke til udlandet – fx Holland, hvor nyt og gammelt integreres med nænsomhed og med blik for, at industribygninger kan blive geniale boliger? Bare fordi der er masser af beton og asfalt, tænker man jo ikke på områdets historie – nej, man tænker asfaltørken, getto og arkitekter, der intet har lært af fortidens fejltagelser. Hvor er landskabsarkitekterne blevet af? Hvorfor er der ikke fundet en løsning for trafik? Hvorfor er ikke al parkering under jorden? København vil være en grøn by. Hvorfor gælder det ikke de nybyggede områder? Sådan som området er blevet, falder jo ikke kun tilbage på bygherrerne. Stil krav i lokalplanerne! Frem med visionerne!

Få nyt om høringer

Abonnér