Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
75

Indsendt af

Kristian Pedersen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Nu igen! Som beboer på Krimsvej 13 vil jeg foretrække, at Borgerrepræsentationen bibeholder den allerede eksisterende lokalplan. Lad Krimsvej 15 A-B (bygning 9B) forblive erhvervsareal i hhv en og to etager. Lad os prøve at genskabe en diversitet i lokalområdet med mindre erhvervsvirksomheder, hvad enten det er en lokal blikkenslager, VVS’er eller et nystartet arkitektfirma, der har brug for gode lokaler i nærområdet. I den oprindelige helhedsplan er beskrevet, hvordan man i området skal bevare de gamle bygninger, hvordan man skal integrere grønne områder og sikker plads til leg. Og så har jeg slet ikke nævnt den manglende trafiksikkerhed og den voldsomme udbygning af private og dyre parkeringpladser, som sker i øjeblikket. Jeg købt mit rækkehus på Krimsvej 13, fordi der eksisterede en god og fornuftig lokalplan, som betød, at der ikke kunne bygges højt lige op ad min bopæl. Det var et vigtigt incitament for mig. De ændringer, som foreslås i tillæg 1, 2 og 3, vil betyde store forringelser for min bopæl, hvad angår indkik, udsigt og skygge. Disse ændringer tilgodeser ikke mig eller lokalområdet, men kun en driftig ejendomsmatador. BR stemte i efteråret 2014 nej til byggeriet på Krimsvej 15, da ejendomsmatadorerne foreslog nærmest det samme. Ønsket for facadehøjde er nærmest identisk med sidste gang, og der er stadigvæk et ønske om at ændre fra en til to etager samt ønsket om at ændre fra erhverv til bolig. De gener, som skygge og indkik fra disse boliger placeret så tæt på, vil give i min og mine naboers boliger, vil stadig være substantielle. Og så ønsker Forvaltningen at konvertere erhverv til bolig, for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse (side 2 i høringsmaterialet). Hos mig og mine naboer på Krimsvej 13 er der ingen ”usikkerhed” om anvendelsen af erhvervsejendomme på Krimsvej 15. Vi ser faktisk frem til at vores lille lokalmiljø herude får nogle andre ”naboer” end beboelse. Som beskrevet tidligere i indlægget ønsker vi faktisk denne mangfoldighed i vores kvarter, som små erhvervsdrivende kunne give. Hvis der absolut skal være bolig på Krimsvej 15, så må det være et krav, at disse boliger alle bliver holdt i en etage dvs. ca. tre meter i højde. På den måde bliver variationen i bolighøjder, som lokalplanen har beskrevet også realiseret. Afledt af alt det her, kunne jeg godt tænke mig, hvis forvaltningen vil svare på en række spørgsmål, der kommer mig i hu, når jeg tænker over ejendomsmatadorernes evindelig pres for at ændre en god lokalplan, så de kan plastre flere boligkvadratmeter ind i vores nærområde uden synderlig interesse for det fremtidige boligmiljø: a) Hvordan kan I sikre, at Forvaltningens kriminelle tilladelse til at gøre Nordtårnet større ikke gentager sig? Gør I Sydtårnet mindre for at udbedre skaderne? b) Skal vi virkelig vente på den første alvorlige personskade - pga af dårlige trafikale forhold - før Forvaltningen tvinger et ordentligt og trafiksikkert fortov og vejsystem igennem. Dobbeltudnyttelse til leg, cyklende og biler er alt for farlig. c) Og vil Forvaltnigen se passivt til, mens ejendomsmatadorerne bygger en beton- og asfaltjungle? Eller kan vi forvente, at Forvaltningen mander sig op til at kræve det minimum af grønne områder, fællespladser og legepladser, som den oprindelige lokalplan vægter så højt. Samt den helhedsplan, som ejendomsmatadorerne har lavet, men ikke følger. Jeg venter i spænding på svar! Hvis jeg skal slå en krølle med halen her til sidst, ønsker jeg at slå fast med syvtommer søm, at jeg kun ønsker det allerbedste for mit lokalområde - på lang sigt. Det som Forvaltningen foreslår at ændringer tilgodeser kun en række driftige ejendomsmatadorer på helt kort sigt. De foreslåede ændringer af lokalplanen vil på lang sigt skabe et grimt og alt for ensartet nærområde, som ikke vil være interessant for de drømme byen, kommunen og beboerne har for området. Så ærlig talt vil jeg foretrække at forvaltningen levede op til sit ansvar overfor borgerne i lokalområdet frem for at agere som skødehund for de entreprenante bygherrer. For lige nu er Teknik- og Miljøforvaltningen og politikerne i Københavns Borgerrepræsentation ved at gøre vold på den smukke ide som Amager Strandpark er. Mere stærkt lokalstyre frem for aggresive bygherrer. Tænk langsigtet for Amager Strandparks skyld. P.S.: Jeg vil gerne påpege i denne – som i sidste høring - at det visuelle materiale er manglefuldt og misvisende. Skyggediagrammerne ikke stemmer overens med virkeligheden, da alle grunde jo hæves en halv m. Endnu engang bagatelliseres generne fra det ansøgte byggeri, ligesom placering af Twister, højder m.v ikke er opdateret med det, der faktisk bygges.

Få nyt om høringer

Abonnér