Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 6. october 2015
Svarnummer:
41

Indsendt af

Knud Holt Nielsen

Virksomhed / organisation

Skolebestyrelsen på Gasværksvejens Skole

Postnr.

1656

By

København V

Høringssvar

HØRINGSSVAR FRA SKOLEBESTYRELSEN PÅ GASVÆRKSVEJENS SKOLE Skolebestyrelsen på Gasværksvejens skole har på sit møde den 28.september 2015 drøftet beslutningen om at sammenlægge de selvejende klubber på Vesterbro til et kommunalt fritidscenter. Skolebestyrelsen finder, at det er en katastrofal og ødelæggende blindgyde, hvor administrative logikker totalt overskygger de pædagogiske overvejelser, som burde stå i centrum. Vi er overbeviste om, at det vil have væsentlige negative effekter for børnene og de unge på Vesterbro. Vi kan ikke understrege stærkt nok, hvor forkert og uigennemtænkt en beslutning, der er tale om i denne sag! Størsteparten af børnene på mellemtrinnet på Gasværksvejens skole går i de selvejende fritidsklubber på Vesterbro. Først og fremmest Vesterbro Ungdomsgård, men der er også mange i Teaterbutikken og i Settlementets Idrætsklub. Desuden er der mange i udskolingen, som benytter aftenklubben på Vesterbro Ungdomsgård. Klubbernes særlige pædagogiske profiler og historie giver et bredt og varieret tilbud til vores børn og unge – et tilbud som vi som forældre er stærkt bekymrede for vil miste sin diversitet ved en sammenlægning til ét stort fritidscenter. Kommunens planer vil ødelægge dette gode fritidspædagogiske arbejde, der i årtier har været en realitet på Vesterbro og skabe mindre muligheder for den innovative indsats, der har gjort Vesterbros selvejende klubber kendt i hele landet. Klubberne har igennem årtier spillet en afgørende rolle for at børn og unge på Vesterbro kunne få et godt fritidsliv og gode udfoldelsesmuligheder. Det forhold, at der er tale om selvejende institutioner har yderligere sikret en høj grad af medejerskab blandt forældrene og klubberne har haft en afgørende positiv betydning for tusindvis af børn, der er vokset op på Vesterbro. Af samme årsag er der stor utilfredshed med forvaltningens planer blandt forældre på vores skole. Det langsigtede resultat vil efter alt at dømme være dårligere tilbud, færre børn og unge der benytter sig af klubberne af samme årsag, og markant færre unge der vil benytte sig af eksempelvis aftenklubben på Vesterbro Ungdomsgård. Det er stik modsat kommunens erklærede hensigter og konsekvenserne vil kunne aflæses i andre dele af det kommunale budget nemlig den socialfaglige og kriminalpræventive del. Bestyrelsen på Gasværksvejens skole vil derfor understrege, at fritidsklubbernes selvstændige profil og brugerindflydelsen skal sikres OGSÅ fremover ved at klubberne på Vesterbro IKKE samles i en enkelt institution/fritidscenter, men derimod fastholdes som selvstændige selvejende institutioner med eget budget og egen leder, der i stedet indgår i et samarbejdende netværk på Vesterbro. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Gasværksvejens Skole

Få nyt om høringer

Abonnér