Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
74

Indsendt af

klynge NB8

Postnr.

2200

By

københavn n

Høringssvar

Vedrørende høringssvar fra Klynge NB8 Det er med stor bekymring vi læser Københavns Kommune oplæg vedrørende justering af klynger og netværk. Vi tager udgangspunkt i det, vi forstår som intentionen med klyngestrukturen i Københavns Kommune - nemlig at sikre faglighed, både pædagogisk- og ledelsesmæssigt samt økonomisk bæredygtighed for kommunens dagtilbud. Vi forstår de vilkår der nu giver grund til en strukturel tilpasning, men vi er bekymret og har derfor væsentlige synspunkter som forhåbentlig kommer til gavn for børnene, familierne og medarbejderne. Vi opfordrer til at fritidshjem og fritidscentre organiseres i fritidsklynger. Det er af afgørende betydning, at klyngen har faglige ressourcer, som kan sikre dynamiske og kompetencemæssige muligheder, indenfor en afgrænset aldersgruppe for eksempel 0-6 år og 6-18+ Vi er af den overbevisning at en høj faglighed opnås, når voksne, der er omkring børnene arbejder sammen, såsom fritidshjem og skole. Forslaget med den nye struktur, hvor der tænkes klynger bestående af fritidsinstitutioner sammen med 0-6 års institutioner, kommer unægtelig til at have betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde, og ikke mindst engagementet i dette. Det vil opleves usammenhængende, at personalet man møder om morgenen, når barnet afleveres, ikke er der for børnene om eftermiddagen. Det vil opleves utrygt for især vuggestuebørn, der som bekendt har brug for stabilitet samt forudsigelige gennemgående primærvoksne, at forholde sig til i hverdagen. Der skal forstyrres mindst muligt Det var en kæmpe omstilling for os 7 institutioner at blive dannet til en klynge i 2011. Det stillede krav til det pædagogiske personale om at tænke nyt, være fleksible og magte nye udfordringer. Pædagogerne var udfordrede på at finde meningen i den nye struktur - Alligevel trak de i arbejdstøjet for at forme nye fællesskabspolitikker, principper samt kompetenceudvikling. I dag arbejdes der med vedvarende udvikling, for at bevare og ikke mindst skabe et godt og endnu bedre børneliv. Klyngen er bæredygtig økonomisk og fyldt med personale, som gerne vil arbejde i de retninger vi sammen har lagt. I forslaget er vores klynge indstillet til at blive delt ud på tre klynger - Det kan ud fra ledelsen i NB8 synes uheldigt at vi skal bryde samarbejdet op netop nu, hvor vi for alvor er begyndt at høste frugterne af de sidste års arbejde. Vi ved at forandringer er et vilkår, vi ved dog også, at det skaber usikkerhed og frustration hos personalet, derfor er det altafgørende, at det giver mening for dem der skal løfte opgaven. MVH. Ledelsesteamet i NB 8

Få nyt om høringer

Abonnér