Høringssvar vedrørende Agenda 21-strategien

Oprettet: 31. august 2015
Svarnummer:
8

Indsendt af

Kgs. Enghave Lokaludvalg

Postnr.

2450

By

SV

Høringssvar

Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vedr. Agenda21-strategien Bæredygtige Sammenhænge Kgs. Enghave Lokaludvalg har behandlet forslaget til Københavns Kommunes kommende Agenda 21-strategi på Lokaludvalgsmødet d. 27. august. Lokaludvalget finder, at planens intentioner er gode. Det er dog vanskeligt at forholde sig til, hvordan udførelsen vil blive, før der arbejdes med konkrete aktiviteter og afsættes midler til gennemførelse. Lokaludvalget ser derfor frem til en dialog om de kommende aktiviteter. Med venlig hilsen Fmd. Joan Røge

Få nyt om høringer

Abonnér