Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 29. september 2015
Svarnummer:
16

Indsendt af

Kenneth Dragsdal

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg vil med dette hørringsvar, endnu engang gøre opmærksom på, at jeg IKKE ØNSKER: At der på Krimsvej 15 opføres boliger i stedet for erhverv! At bygningshøjden på Krimsvej 15 ændres fra 1 til 2 etager! At der bliver etableret offentlig sti mellem Krimsvej 13 og Krimsvej 15! At tværvejen syd for Krimsvej 15 nedlægges! Ovenstående vil, som jeg har svaret i op til flere hørringssvar, medfører forringet livskvalitet for min familie og jeg i form af indkigsgener, skygge, trafiksikkerhed samt øget risiko for tyveri. HOLD JER TIL DEN OPRINDELIGE LOKALPLAN! Jeg finder det utroværdigt at vi skal igennem ENDNU en hørringsproces omkring grunden Krimsvej 15. Kommunen har i denne proces modtaget over 100 (!) hørringssvar fra borgere der er imod disse ændringer (læs forringelser!), der kun tilgodeser bygherres ønske om øget profit og ikke tager hensyn til de borgere der skal bo i området efter bygherre har forladt det. Vi købte vores hus på baggrund af den oprindelige lokalplan og jeg finder det dybt kritisabelt, at den igen og igen og igen forsøges ændret. Hold nu fast i den oprindelige lokalplan og lad vær med at bukke under for bygherre pres. Da jeg frygter, at man endnu engang ser bort fra de mange hørringssvar der er indkommet, følger mit tidligere svar her: Vedr. Krimsvej tillæg 1 – supplerende høring Dette forslag til tillæg 1 ligner til forveksling det forrige som blev forkastet i efteråret 2014. Jeg undrer mig således over, at der nu bliver sendt et stort set identisk forslag til hørring vedr. Krimsvej 15A-B mm. Da vi købte vores rækkehus på Krimsvej 13, skete det b.la. på baggrund af den eksisterende lokalplan og jeg finder det stærkt kritisabelt, hvis denne nu ændres, så få år efter at den er vedtaget. Jeg ønsker derfor at lokalplan 425 bibeholdes og at den fremtidige ejendom på Krimsvej 15A-B bliver en et-etages erhvervsejendom i den vestlige ende som lokalplanen foreskriver. Vedrørende den ”usikkerhed” omkring anvendelsen af ejendommen på Krimsvej 15A-B, som der nævnes i høringen, har jeg følgende kommentar: Der er INGEN usikkerhed omkring anvendelsen af ejendommen på Krimsvej 15A-B, da der er planlagt erhverv, hvor der ikke vil være direkte indkiksgener på Krimsvej 13 aftener og weekender. Ændres anvendelsen fra erhverv til bolig, vil vi få langt mindre privatliv end vi havde regnet med, da vi købte vores rækkehus. Med hensyn til bygherrernes konstante pres for at ændre lokalplanen vil jeg gerne høre: 1) Hvornår forventer Forvaltningen og Borgerrepræsentationen at kunne offentliggøre en endelig lokalplan for Krimsvej, som er til at stole på, og hvor der ikke vil ske yderligere ændringer inden for en acceptabel årrække? 2) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at der kommer grønne områder, grønne kiler og legepladser i området, da vi indtil videre kun har set en masse asfaltering og etablering af midlertidige/permanente parkeringspladser? 3) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at det ulovlige byggeri af Nordtårnet bliver den eneste ulovlighed, som får lov at ”få tilgivelse i stedet for tilladelse”? Jeg ønsker ikke, at Sydtårnet også får lov at overskride lokalplanen, tvært imod bør I gøre dette tårn mindre for at udligne fejlen på Nordtårnet. 4) Hvornår kan beboerne i Krimsvej området forvente et ordentligt fortov eller stisystem på selve Krimsvej, så både børn og voksne ikke behøver at færdes på vejen? Jeg håber ikke, at der skal ske en ulykke, før der tages hånd om dette problem. Jeg håber, at Borgerrepræsentationen holder fast i deres beslutning fra efteråret 2014 om, at lokalplan 425 er for borgerne og ikke for bygherrerne, og således gentager deres nej til det samme oplæg som i høringen 2014 og ikke lader sig snyde af nogle få omformuleringer. Respekter beboernes tidligere indsendte høringssvar og den afgørelse der allerede er truffet! Venlig hilsen Kenneth Dragsdal Krimsvej 13D

Få nyt om høringer

Abonnér