Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
70

Indsendt af

Karina Meden Sørensen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Kære KØbenhavns Kommune Krimsvej 15A-B (bygning 9B) ønskes bevaret som en 1-etagers erhvervsejendom med det argument, at ændringer i lokalplan kan have konsekvenser for nærliggende ejendomme. I Krimsvej kvarteret er vi mange der har købt dyre lejligheder med baggrund i retningslinjer udstukket i den eksisterende lokalplan, og lejlighederne er solgt på havudsigt og sol i haver og altaner. De foreslåede ændringer både i dette og andre tillæg har konsekvenser for disse ejere både hvad angår skygge, udsigt og indkig, som ikke tilgodeser beboerne men kun ejendomsinvestorerne. I efteråret 2014 stemte borgerrepræsentationen nej til byggeriet på Krimsvej 15 hvor investorerne foreslog et meget lignende byggeri, samme facadehøjde på 6,5 M og ønske om at ændre fra 1 til 2 etager og fra erhverv til beboelse. Hvorfor skulle dette nej ændres, vilkårene for beboerne er de samme? Endvidere står der i høring at ændring fra erhverv til bolig ændres for at undgå usikkerhed om anvendelse for beboerne. Følges Lokalplanen blot om, at der skal være erhverv, følger man den forventning beboerne havde ved køb. Det er det modsatte der skaber usikkerhed. I området oplever vi et konstant pres fra boliginvestorerne til at få lov at sælge flere kvadratmeter, uden hensyntagen til de salgsargumenter de brugte overfor tidligere kunder, og for kvarterets fremtidige boligmiljø. Hvorledes vil Forvaltningen og Borgerepræsentatikene sikre at det ulovlige byggeri af Nordtårnet bliver den eneste som lykkes med den praksis, at få tilgivelse istedet for tilladelse. Hvordan vil forvaltningen sikre at de planlagte grønne områder, fælles pladser og legepladser ikke nedprioriteres i forhold til ejendomsinvestorerne der kun har et mål: profit? Hold jer til den lokalplan der er udstukket, og få et kvarter med tilfredse og engagerede beboerere, som vil gøre deres bedste for at Amagers nye bydel vil blomstre. Amager Bladet bør ikke fremadrettet være fuld af historier hver uge fra utilfredse beboere i Krimsgade kvarteret, men af solskinshistorier fra stranden

Få nyt om høringer

Abonnér