Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 5. october 2015
Svarnummer:
32

Indsendt af

Jette Sandberg

Virksomhed / organisation

Daginstitutionen

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Høringssvar fra Klynge VAN6 vedrørende ”Rammerne for justering af klynge- og netværksstrukturen,” sagsnr.: 2015-0157818 – dokumentnr.: 2015-0157818-7 I ovennævnte bilag redegøres der for, at et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 10. juni 2015 vedtog nedenstående ændringsforslag ved behandling af punktet ”Fremtidens Fritidstilbud: Midlertidig MED-struktur, stillingskategorier og principper for klynge- og netværksstrukturen” samt forslag til ny klyngesammensætning. Vi stiller os undrende overfor forslaget om at udvide Klynge VAN6 med institutionerne Stjerneskuddet og Lærkereden. VAN6 består på nuværende tidspunkt af to store integrerede daginstitutioner, der på baggrund af størrelse og beliggenhed har haft mulighed for at etabler et stærkt samarbejde. Dette samarbejde udmønter sig blandt andet ved et fælles pædagogisk udvalg, en fælles sorggruppe, fælles ansættelsesudvalg samt TRIO-møder, hvor begge institutioners TRIO’er er til stede. Derudover har vi i VAN6 et godt og nært samarbejde med Rødkilde Skole omkring overgangen fra børnehave til skole, dette er muligt da vi ligger i samme skoledistrikt. I vores optik giver det ingen mening at udvide Klynge VAN6 med to institutioner, for hvem virkeligheden, i form af den fysiske størrelse og beliggenhed, ikke er foreneligt med det stærke samarbejde vi har opbygget med Rødkildeskole. Ligesom de to foreslået institutioner er tilknyttet andre skoler. Vi vil i stedet pege på at Rødkildebørnehus, bliver en del af den nye klynge. Idet vi både er i stærkt samarbejde, geografisk og størrelsesmæssigt sammenlignelig med det nuværende VAN6. På vegne at Forældrebestyrelsen og de tillidsvalgte i VAN6 Jette Sandberg, TR for Grøndalen.

Få nyt om høringer

Abonnér