Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 21. september 2015
Svarnummer:
11

Indsendt af

Jesper Eg Larsen

Postnr.

2300

By

Kbh S

Høringssvar

Høringssvar Krimsvej tillæg 1 NEJ TAK IGEN! til 2 etagers boligbyggeri istedet for 1 etage erhverv. Hold fast i oprindelig lokalplan istedet for konstant at ligge under for bygherres pres og komme med minimale ændringsforslag og igen sende noget i høring, som vi som beboere allerede har sagt nej tak til. Man bliver i den grad i tvivl om, om budskaberne i tidligere høringssvar bliver misforstået eller overhørt. I forslaget beskrives mulighed for adgang til fælles offentlig sti mellem 13-15 fra 13a-v's haver. Dette har vi på ingen måde interesse i. Det skal samtidig fremhæves, skulle denne løsning blive gennemtrumfet, at sådanne stier skal være på 7-10meter som det står beskrevet i paragraf 4 stk 4. Jeg ønsker derimod den oprindelige beskrevne vej mellem 15-17. Især for at tage presset på den stærkt trafikerede vej mellem 11-13 hvor der er stor andel bløde trafikanter og især færdselsåre for skolebørn. Det er i forvejen en lille smal vej, hvor man af uransagelige årsager, som eneste gennemgående vej har valgt 30km/t zone frem for de 15km/t som de andre planlagte veje.  Ændrings forslaget er samtidig en kraftig forringelse ift. det vi i juli 2015, af TMF Merete Andersen, er blevet oplyst med en bebyggelsesafstand til nordligt skel på 7-8meter frem for de nu foreslåede 6,5 meter. Samtidig er det tankevækkende at der i samme svar bliver beskrevet "mulighed for haver..." når det vel selvsagt ikke er afgjort om der bygges rækkehuse eller en etages erhvervsbyggeri. Eller er denne del afgjort inden høringsafslutning!? Pladseringen drejer sig ikke kun om uhensigtsmæssigt indkig og skyggevirkning, men en gennemgående utroværdig proces hvor beboere i området gang på gang bliver misinformeret.  Der har aldrig været tvivl og usikkerhed hos os som beboere, som det tidligere er beskrevet i ændringsforslageme til lokalplanen, hvis bare lokalplanen følges som den oprindeligt er tænkt.  Det der giver usikkerhed er de konstante småændringer, misinformering, fejl i byggefelt(nordtårnet), fejl i skyggediagrammer og især det pres fra ELF, det virker som om kommunen ligger under for, ved gang på gang at sende småændringer i høring og fuldstændigt overhøre budskaberne i de tidligere ca. 100 høringssvar der er imod byggeforslaget og ønsker at kommunen holder sig til den oprindelige lokalplan.  I sidste ende er spørgsmålet om kommunen og borgerrepræsentationen vil lytte på nuværende beboere i området og forsøge at bevare vores tiltro til høringsprocessen og lokalplan eller ligger under for ELF's ønske om størst tænkelig profit. Som skrevet i foregående høringssvar, august 2015, har borgerrepræsentationen allerede afvist tilnærmelsesvis samme forslag efteråret 2014. Det er ubegribeligt at det gang på gang, med småændringer, bliver sendt i høring. Det er i den grad utroværdigt.  Jeg ønsker, at der holdes fast i den oprindelige lokalplan, så det sikrer de stier, grønne områder og divergens mellem bolig og erhverv som området er tiltænkt. Dette så profitsøgende bygherrer ikke dikterer områdeplanen, men det bliver etableret med tanke på områdets beboere og ikke ender i tætpakket byggeri, asfalt og betonjungle.  Jesper Eg Larsen Krimsvej 13N

Få nyt om høringer

Abonnér