Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 17. september 2015
Svarnummer:
1

Indsendt af

Jeanett Aamodt

Virksomhed / organisation

Borger

Postnr.

2300

By

KBH S

Høringssvar

Høringssvar til Tillæg 1 til lokalplan 425 Sagsnummer: 2015-0137435 og høringssvar til supplerende høring til tilllæg 1 Sagsnummer 2015-0211867 Kommunen bør se samtlige høringssvar, der er indkommet til begge sagsnumre, således at de mere end 100 høringssvar i august ikke bliver ”glemt”. Overordnet set virker det som om, Forvaltningen allerede har lovet Elf, at de må bygge rækkehuse på Krimsvej 15, for alle kommunale henvendelser og høringsoplæg går ikke på, om ELF må bygge rækkehuse men på, hvorledes der bliver plads til Krimsvej 15’s haver og stier. Vi ønsker blot at den nuværende lokalplan bliver godkendt endnu engang, således at: 1) Der kommer erhverv i 1-etage på Krimsvej 15 2) Der kommer de grønne områder og legepladser, som er blevet lovet i lokalplanen, så dette nye område ikke bliver en ghetto med masser af tætpakket boliger, manglende grønne arealer/legepladser og manglende blanding af erhverv og bolig. 3) At vejen mellem Krimsvej 15 og 17 bevares, således at trafikken ned ad Krimsvej 13 ikke bliver yderligere forværret. Se også nedenfor tidligere høringssvar, inden kommunen meddelte, at de havde lavet en opmålingsfejl angående Krimsvej 15 i forbindelse med høringsperiode i august: Jeg ønsker at bibeholde Krimsvej 15A-B (bygning 9B) som et-etages erhvervsejendom grundet følgende argumenter: 1) Borgerrepræsentationen har allerede stemt nej til byggeriet i august 2014, hvor bygherre foreslog præcis det samme byggeri. Ændringen på 6,5 meter ekskluderer balustre, og hvis man kigger på lignende byggeri i området (se billede), så bliver den effektive højde på de samme ca. 9 meter, som det byggeri, bygherre foreslog ved høring i sommeren 2014, og som Borgerrepræsentationen afviste i efteråret 2014. 2) Det er svært at forstå, at skyggediagrammerne i materialet ikke ændrer sig fra det oprindeligt planlagte 1-etage byggeri til det planlagte ca. 9 meter byggeri. 3) Der står i høringen på s.2, at anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse. Der er ikke nogen usikkerhed om anvendelse, det er planlagt til at være erhverv, hvor der ikke vil være direkte indkiksgener aftener og weekender. 4) Da jeg købte huset på Krimsvej, skete det under forudsætning af, at man kunne stole på den lokalplan, som blev vedlagt salgsmaterialet. Med hensyn til bygherrernes konstante pres for at ændre lokalplanen og sælge flere boligkvadratmeter med lille eller ingen interesse for det fremtidige boligmiljø, vil jeg samtidig gerne høre: a) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at der kommer grønne områder, grønne kiler og legepladser i området, da vi indtil videre kun har set en masse asfaltering og etablering af midlertidige/permanente parkeringspladser? (se vedlagte billeder) b) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at det ulovlige byggeri af Nordtårnet bliver den eneste ulovlighed, som får lov at ”få tilgivelse i stedet for tilladelse”? Svipseren gør, at vi ikke har sol i vores have før kl. 11 i juni/juli. Jeg er stolt af at bo på Amager, og har glædet mig til at være en vigtig del af det nye boligmiljø, men jo mere bygherrerne får lov at diktere lokalplanen jo færre grønne områder, legepladser og blandet bolig/erhvervsmiljø kommer der. Jeg håber, at Borgerrepræsentationen holder fast i deres beslutning fra efteråret 2014 om, at lokalplan 425 er for borgerne og ikke for bygherrerne, og således gentager deres nej til det samme oplæg som i høringen 2014 og ikke lader sig snyde af omformuleringer og ønske om optimal bygherreprofit! Med venlig hilsen Jeanett Aamodt Krimsvej 13R

Få nyt om høringer

Abonnér