Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 18. september 2015
Svarnummer:
7

Indsendt af

Jan Thane

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Vi ønsker ikke ændring i forhold til den oprindeligt vedtagne lokalplan. Det vil sige: Nej til 2 etager i stedet for 1 etage - Vi er stadig imod at der bygges huse/bygninger i 2 etager på grunden Krimsvej 15. PLACERINGEN AF BYGGEFELTET - minimum 8,5 meter fra skel. Hvis stien ønskes rykket mod nord, så bør byggefeltet minimum placeres 8,5 meter fra nordlige skel, og ellers så forventer vi at Kommunen fastholder den lovede afstand på 7-8 meter fra nordlige skel og stien så forbliver på sydsiden af Krimsvej 15 grunden. At ELF ønsker at etablere haver, er ikke bærende argument for at lave en markant ændring i lokalplanen, som forringer livskvaliteten for de beboere, der har købt huse i området, på baggrund af lokalplanen. ELFs ønske om at etablere haver, bunden i et ønske om at maksimere husenes værdi, og ikke andet. Spørgsmålet er derfor, om kommunen vægter ELFs ønske om at tjene flest mulige penge på nogle boliger, eller borgernes tiltro til en lokalplan. 4.) ÆNDRING FRA VEJ TIL STI – NEJ TAK Vi ser det som et problem, at Kommunen pludselig vil fjerne en planlagt vej til fordel for en sti og nu flytter denne fra den principelle placering (beskrevet i lokalplanen side 42). Denne ændring vil øge antallet af trafikanter på Krimsvej 13, hvor der pt. er en fuldstændig uholdbar situation. Ugentligt er der livefarlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning, koblet med børn, fodgænger, cykelister og at vejen er en hovedåre for børn som skal i skole, både til Filipskolen og Levgravsparken. Vi ønsker derfor vejen syd for grunden på Krimsvej 15 bibeholdt til biltrafik. 5.) PRIVAT VEJ/STI kontra PRIVAT FÆLLESVEJ/STI Privat adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har også nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboerne i forhold til forpligtelser og vedligeholdelse. Her vil det påvirke beboerne på Krimsvej 13a-v hvis stien flyttes. Her er stien/tværvejen ifølge lokalplanen/helhedsplanen en privat fællesvej, som vi så bliver naboer til

Få nyt om høringer

Abonnér