Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 16. august 2015
Svarnummer:
85

Indsendt af

Ivar Havsteen-Mikkelsen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg ønsker at bibeholde Krimsvej 15A-B (bygning 9B) som 1-etages erhvervsejendom. Der er flere grunde til at lokalplanen ikke må ændres. For det første og det mest centrale: 1) Vi har købt et hus under forudsætning af lokalplanen fra 2009. Punktum! Ændringerne i tillæg 1, 2 og 3 vil ændre noget i området, som kun er til gavn for boligudviklere. For boligudviklerne handler det kun om at tjene flere penge - de vil ikke gøre området bedre - eksempelvis lave grønne områder eller legepladser - nej det handler kun om tjene flere penge, hvilket er fint, hvis det sker på en måde, som ikke går udover andre. Samtidig oplever vi som beboere, at I som kommune "accepterer" at boligudviklere ser stort på lokalplanen, og laver det ene krumpspring efter det andet (eks. ændrer byggearealet, uden at sende det i høring) eller laver "legepladser", der er en parkeringsplads, hvor der er sat en basketboldtkurv. Det er så sørgeligt at opleve, at de gode intentioner der er beskrevet i lokalplanen, bliver ignoreret af boligudviklere, primært fordi det koster penge flere at lave grønne arealer, end at asfaltere det. På grund af ovenstående bliver det derfor endnu sværere at acceptere, at boligudviklere skal have ændret lokalplanen, så de kan tjene flere penge. Udover ovenstående argumenter, synes jeg ikke at tillæg skal godkendes fordi: 2) Borgerrepræsentationen har allerede stemt nej til byggeriet på Krimsvej 15 i efteråret 2014, hvor ejendomsinvestor foreslog nærmest det samme byggeri. Stadig med en facadehøjde på 6,5 m., og et ønske om at ændre fra 1 etage til 2 etage og fra erhverv til bolig. Det vil stadig give store gener i forhold til skygge og indkig. 3) Der står i høringen på side 2, at anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse. Der er ikke nogen usikkerhed om anvendelse blandt beboerne, det er i lokalplanen planlagt til at være erhverv på 1 etage, hvilket selvfølgelig er den forventning man har som beboer og boligkøber i området.

Få nyt om høringer

Abonnér