Oprettet: 14. september 2015
Svarnummer:
1

Indsendt af

Indre By Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Indre By Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan 2008 i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist den 27. oktober 2015. Det omfatter følgende projekter i Indre By: Udløb fra Helgesensgade til Sortedams Sø, Sankt Annæ Plads og Esplanaden. Borgerdialog Lokaludvalget har ikke haft borgerdialog om sagen, da den er i offentlig høring på bliv hørt-portalen. Lokaludvalgets holdning Overordnet mener lokaludvalget at vandkvaliteten i Søerne skal være så god, at man kan bade i dem. Derfor følgende spørgsmål om projektet "Udløb fra Helgesensgade til Sortedams Sø": • Hvordan vil projektet påvirke vandkvaliteten samt dyre- og plantelivet i Sortedams Sø og i Kastelsgraven i det daglige? • Hvordan vil projektet påvirke vandkvaliteten samt dyre- og plantelivet i Sortedams Sø og i Kastelsgraven efter kraftig regn eller skybrud? • Hvilke alternativer til udløb i Sortedams Sø har været overvejet? • Er der tiltag på vej for at få badevandskvalitet i Søerne; i givet fald hvilke og med hvilken tidshorisont? For de to øvrige projekters vedkommende beder lokaludvalget om en redegørelse (skrevet for lægmand), om hvilken betydning de har for ejendomsejerne, kvarteret og vandmiljøet i Kastelsgraven og Inderhavnen. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand

Få nyt om høringer

Abonnér