Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
161

Indsendt af

Ida Schnoor

Virksomhed / organisation

Forældreråd Syvspringeren

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

På vegne af forældre og børn i den integrerede institution Syvspringeren, vil vi som forældreråd udtrykke vores bekymring for konsekvenserne af den planlagte omstrukturering. Vores bekymring går primært på to ting. Dels at frittidshjemspersonalets manglende arbejdstimer skal lægges i børnehaver og vuggestuer, som halve eller kvarte stillinger. Dels den helt nye klynge vores institution er blevet placeret i. Det er vigtigt for vores børn, og dermed for os som forældre, at børnene i vuggestue og børnehave har et fast, gennemgående personale. Det er vigtig at dette personale ikke blot er uddannet til, men også interesserer sig for, at varetage den pædagogiske opgave omkring børn i vuggestue- eller børnehavealderen. Samt at det er de samme voksne der er der dagen og ugen igennem, for at den pædagogiske opgave kan tage afsæt i en tæt og tryg relation. Dette er vigtig for at børnene er trygge og glade, samt for at personalet kan have et nært kendskab til det enkelte barn og dettes behov. Den integrerede institution Syvspringeren har indtil nu tilhørt klynge NB8, og både ledelse, personale og forældrebestyrelse har de sidste fire år lagt mange kræfter i at få den nye struktur op at køre og få etableret et godt samarbejde. Det er kræfter og energi der virker lidt spildt, hvis vi nu skal i en helt ny klynge. Desuden er det svært at se, hvordan der kan samles kræfter til at starte en helt ny klynge op, uden at det vil gå ud over børnene. Det er derfor vores helt konkrete ønske og forslag at Syvspringeren skal være en del af NB klynge C, og således forsætte samarbejdet med flere institutioner fra vores nuværende klynge, samt forsat være i klynge med Guldsmeden som vi deler udflytterhus og -bus med. Vi håber ovenstående vil blive taget i betragtning. Med venlig hilsen forældrerådet Syvspringeren, NB8. Bella Melgaard Christina Lyng Frandsen Line Cappelen Charlotte Korshøj Ida Schnoor

Få nyt om høringer

Abonnér