Høringssvar vedrørende Tranevej 6.

Oprettet: 18. september 2015
Svarnummer:
4

Indsendt af

Ida Rausch

Virksomhed / organisation

Andelsforeningen AB Tranen, Tranevej 11-17

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Bag dette høringssvar står andelsboligforeningen A/B Tranen (Tranevej 11-17, i alt 26 lejligheder). Det har været drøftet i bestyrelsen og medtager indkomne kommentarer fra de øvrige beboere. 1. Den foreslåede bygning ligger for tæt på vejen. Den går helt ud til kanten af fortovet, og der er desuden et udhæng over fortovet. Det gør Tranevej mere klaustrofobisk og stikker ud i en i forvejen smal gade. Det bryder med de omkringliggende bygninger, hvor ingen har facader der hænger ud over fortovet, og hvor nabobygningen (Tranevej nr. 8 og nr. 10) ikke ligger nær så tæt på vejen. Vi foreslår derfor, at bygningen trækkes tilbage så den flugter nabobygningen. Man kunne også forestille sig at de små forhaver lægges ud til vejen i stedet for ind mod den blinde vej. Det vil give mere grønt til glæde for øvrige beboere i området, og gøre udtrykket mindre klaustrofobisk. 2. Højden på bygningen tager lyset fra de omkringliggende bygninger, herunder også den bygning som vi bor i. Der er fejl i bilag F, hvor Tranevej 15 og 17 ikke er nævnt, men vil miste meget dagslys pga. bygningen. Det vil betyde en væsentlig forringelse af alle de berørte lejligheders herlighedsværdi, fordi de vender mod nord-vest og derfor i forvejen ikke har meget direkte sol. Særligt de nederste lejligheder vil desuden ikke længere have udsyn til himlen, hvilket også er en væsentlig forringelse. Bygningen vil desuden blive højere end de omkringliggende som danner et kryds midt på Tranevej (hhv. Tranevej nr. 4, 4a, 4b samt nr. 3-9 og nr. 11-17). 3. Københavns Nordvestkvarter mangler i forvejen åndehuller, som er med til at gøre en bydel behagelig at bo i, hvilket også fremgår af kommuneplan 2015 som er høring nu. Her skrives det ”Vi stiller nemlig krav om gode og grønne friarealer til bybyggeri, anlæg af attraktive opholdsmuligheder for byliv og begrønning af gader og parkeringspladser”. Derfor vil det være en fordel med så meget friareal på grunden som muligt.

Få nyt om høringer

Abonnér