Høringssvar vedrørende Metro til Sydhavnen, VVM-redegørelse

Oprettet: 4. october 2015
Svarnummer:
23

Indsendt af

Ib Kok Hansen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Jeg støtter løsningen Sluseholmen Syd Løsningen med Sluseholmen Nord vil både i byggefasen og senere medføre en markant forøgelse af trafikken i området. Støjgenerne i byggefasen vil være uacceptabelt høje. LøsningenSluseholmen Syd vil være optimal i forhold etablering af et trafikknudepunkt til glæde forl de kommende brugerne af stationen, ikke mindst de studerende og ansatte på universitet. Samtidig vil denne løsning inddrage mindre af vandspejlet og bevare de få fællesarealer, der er i området. Det vil være muligt at integrere stationen i det nye byggeri, som kommer på grundene omkring Metro Syd.

Få nyt om høringer

Abonnér