Høringssvar vedrørende Krimsvej tillæg 1 - supplerende høring

Oprettet: 17. august 2015
Svarnummer:
90

Indsendt af

Henrik Bilstrup Nielsen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Vi ønsker at bibeholde Krimsvej 15A-B (bygning 9B) som 1-etages erhvervsejendomgrundet følgende argumenter: 1) Som beboer i Krimsvej-området, har vi købt huse/lejligheder under forudsætning af lokalplanen. Her vil Jeres ændringer i Tillæg 1 skabe nogle enorme konsekvenser for vores ejendomme både hvad angår skygge, udsigt og indkig, og disse ændringer tilgodeser alene ejendomsinvestorer og ikke beboerne i området. 2) Borgerrepræsentationen har allerede stemt nej til byggeriet på Krimsvej 15 i efteråret 2014, hvor ejendomsinvestor foreslog nærmest det samme byggeri. Stadig med en facade højde på 6,5 m., og et ønske om at ændre fra 1 etage til 2 etage og fra erhverv til bolig. Det vil stadig give store gener i forhold til skygge og indkig. 3) Der står i høringen på side 2, at anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse. Der er ikke nogen usikkerhed om anvendelse blandt beboerne, det er i lokalplanen planlagt til at være erhverv på 1 etage, hvilket selvfølgelig er den forventning man har som beboer og boligkøber i området. Med hensyn til ejendomsinvestors konstante pres for at ændre lokalplanen og sælge flere boligkvadratmeter med ingen interesse for det fremtidige boligmiljø, vil vi samtidig gerne høre: 1) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at det ulovlige byggeri af Nordtårnet bliver den eneste ulovlighed, som får lov at ”få tilgivelse i stedet for tilladelse”? Her ønsker vi ikke at Sydtårnet også for lov at overskride lokalplanen. 2) Hvornår kan vi forvente et ordentligt fortov eller stisystem på selve Krimsvej, så både børn og voksne ikke behøver at færdes på vejen? 3) Hvorledes vil Forvaltningen sikre, at støj fra eventuelle legepladser og opholdsområder ikke genererer de omkringboende, og ikke overskrider grænser for støjniveau.

Få nyt om høringer

Abonnér