Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 9. october 2015
Svarnummer:
177

Indsendt af

Helle Petersen

Virksomhed / organisation

Børnehuset Gemmet

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Hermed sender bestyrelsen for Børnehuset Gemmet sine kommentarer til høring om justering af klynger og netværk. Børnehuset Gemmet er en selvejende institution, der på nuværende tidspunkt sammen med syv andre selvejende 0- til 6-års institutioner er en del af netværket Muffen på Bispebjerg. Det er foreslået, at netværket udvides med tre nye institutioner, nemlig Bispebjerg Børnegård, Børnehuset Globen og Ansgars Engle (samlet NB netværk 3). Organiseringen bliver således omkring Utterslev Skole, Grøndalsvænge Skole og Tagensbo Skole, hvilket giver god mening for os, da vi sender børn til alle tre skoler. Børnehuset Gemmet er derfor positiv over for at gå i netværk som foreslået af Københavns kommune. Dette er dog betinget af: • at alle institutioner forbliver selvstændige juridiske og økonomiske enheder. • at der ikke skal være en netværksleder, da vi er af den opfattelse, at ledelse tæt på er afgørende for fagligheden, miljøet og et kvalificeret inklusionsarbejde i institutionen. Inklusion fordrer stor fleksibilitet og stor omstillingsparathed, hvilket kræver ledelse tæt på opgaverne. • at Børnehuset Gemmets økonomi ikke bliver presset yderligere for at sikre alle institutioners eksistens. • at alle institutioner er indstillet på i fællesskab at udvikle fagligheden, kompetencerne hos personalet og det gode børneliv. Dette vil blandt andet kræve økonomisk samarbejde om faglig udvikling. • at alle institutioner er indstillet på at samarbejde om ledelsesopgaver, dels for at spare ressourcer, dels for at øge kompetencerne i den samlede ledergruppe. Desuden har vi ikke brug for en fast netværksbestyrelse. Repræsentanter fra hver bestyrelse samles, når der er behov for det, bl.a. i forbindelse med uddannelse af bestyrelserne. Dette vil vi fortsætte med. Vi ser frem til at udvide samarbejdet i Muffen til flere institutioner, men modsætter os, at Børnehuset Gemmets økonomi forringes pga. denne udvidelse.

Få nyt om høringer

Abonnér